WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Singelgroep eist Excuses
Nederhorst den Berg, vr 18 februari 2011

De Singelgroep reageert op het debat dat gisteren in de commissie gevoerd werd over de Voorstraat/De Spot. en eist excuses van de gemeente.

Dossier Voorstraat Nederhorst

persbericht

Singelgroep roept gemeente Wijdemeren op matje

Afgelopen donderdagavond was het chaos in de Wijdemeerse gemeenteraad. Het slepende conflict over ontwikkelplannen op de locatie van het oude gemeentehuis van Nederhorst den Berg waarover werd gesproken kende alleen maar verliezers.

De grootste is wel de gemeente zelf; door de jarenlange opeenstapeling van communicatieve, bestuurlijke en beleidsmatige fouten is het draagvlak onder de inwoners van het dorpje aan de Vecht tot een dieptepunt gedaald. Inwoners wiens belangen door dezelfde gemeente vertegenwoordigd hadden moeten worden.

De om- en aanwonenden, die zich sinds 2004 hebben vertegenwoordigd in 'De Singelgroep' verzetten zich al vanaf het begin tegen de hoogbouw die in hun zij- en achtertuin gepland was door de eenzijdig op winst beluste projectontwikkelaar Van Oostrum Ontwikkeling BV. Dezelfde projectontwikkelaar dreigt via zijn advocaat met een schadeclaim van maar liefst ruim 1,7 miljoen euro. Een mokerslag voor de financieel uiterst zwakke gemeente, die de inwoners onlangs nog tracteerde op een enorme verhoging van de gemeentelijke WOZ belasting. De al jaren in onzekerheid levende Singelgroep dreigt met een hoog 'zie-je-nu-wel'-gevoel de dupe te worden en wijst wederom met beschuldigende vinger naar de gemeente. Door het ontbreken van de mogelijkheid van een 'parlementaire enquete' bij de gemeente eist dezelfde Singelgroep de volgende acties van de gemeente:

  1. Juridische analyse van de haalbaarheid van de door de Singelgroep en andere inwoners van Nederhorst den Berg ingediende bezwaarschriften. Mochten deze inderdaad gegrond zijn, kan er geen sloop- en bouwvergunning worden afgegeven en blijkt de ongewenste plannen van de projectontwikkelaar niet haalbaar. Van een (enorme) schadevergoeding kan dan geen sprake meer zijn. Dat valt grotendeels onder het ondernemingsrisico van de projectontwikkelaar. De gemeente hoeft zich dan niet meer als een in de koplampen van een auto kijkend konijn te gedragen maar kan dan professionele keuzes maken en constructieve, alternatieve oplossingen aandragen.
  2. Openbare excuses aan alle inwoners van Nederhorst den Berg en Singelgroep in het bijzonder.
  3. Personele consequenties op zowel bestuurlijk als beleidsmatig vlak. De gang van zaken kan en mag niet onder het vloerkleed worden geschoven. Enkele verantwoordelijke personen moeten het boetekleed aantrekken of deze aangereikt krijgen.
  4. De Singelgroep deelt de mening van de projectontwikkelaar dat de gemeente de afgelopen jaren onbetrouwbaar, arrogant, visieloos, in zichzelf gekeerd, on-democratisch, misleidend, onkundig en onzorgvuldig is gebleken. Zij roept op tot het uitvoeren van een gedegen intern onderzoek dat moet uitmonden in een top 10 of top 20 van verbeterpunten van de gemeente, die voortaan gebruikt kan worden als 'checklist' bij toekomstige ontwikkelplannen/voornemens binnen de gemeente. Hoewel de Singelgroep door de opgedane ervaringen een waslijst aan punten kan opsommen, wordt het voor het zelflerend vermogen van de gemeente noodzakelijk geacht dat zij zelf tot dit inzicht komt.

Tot slot laat de Singelgroep weten zich samen met een groep betrokken inwoners van Nederhorst den Berg te beraden op de mogelijkheid tot oprichting van een Dorpsraad waaraan de gemeente voortaan niet meer voorbij kan gaan. Deze Dorpsraad kan in vergelijkbare opzet functioneren als in de omliggende dorpen Vreeland en Nigtevecht, heeft geen politieke kleur en richt zich primair op de belangen van het dorp en haar inwoners.

namens de Singelgroep,
Met vr. groet, Anton Cruysheer

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
2 gr.
windkr. 3