WIJDEMEERSE WEBKRANT
Coalitie: Eerste kras
Wijdemeren, vr 17 september 2010

De accommodatienota bleek de eerste echte test van DB-wethouder Gert Zagt en de DB-fractie, aangevoerd door René Voigt. Het kraakte, schuurde en piepte in DB.

Gisteren lag het collegevoorstel op tafel om de huur voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties door verenigingen acht jaar na de herindeling nu eindelijk eens te harmoniseren. Het voorstel werd verdedigd door financiën-wethouder Gert Zagt. Het ging hier om een voorstel waar al veel over gesproken is. Sommigen, zoals Jan van den Broeck, voorspellen het einde van een deel van het verenigingsleven in Wijdemeren, omdat de harmonisering volgens hen de doodssteek zal blijken te zijn. In de raad voorspelde VVD-fractievoorzitter Joep Frijdal het einde van Wijdemeren. "Als de raad het al niet over eens kan worden over deze harmonisering, dan belooft dat niet veel goeds voor de echte grote bezuinigingen die eraan komen. Dan kan Wijdemeren over een jaar op Marktplaats aangeboden worden.":aldus Frijdal.

Besluiten en Overleggen


Er was veel overleg nodig.

In de discussie speelden enkele thema's door elkaar heen. De belangrijkste vraag was of het college eerst met de verenigingen moet overleggen en pas daarna een besluit nemen over de harmonisering (de lijn waar CDA en PvdA op zaten), of neem je eerst een besluit dat je gaat bekendmaken en de komende jaren toepassen, waarbij in schrijnende gevallen een hardheidsclausule moet zorgen voor een eventueel vangnet (de lijn van het college, VVD en iets minder hard, D66).

Het tweede thema was of deze harmonisering nu wel of niet een bezuinigingsoperatie is. Wethouder Get Zagt ontkende dat het om een bezuiniging gaat, maar af en toe bleek dat er ook bezuinigd wordt, iets waar Theo Reijn (CDA) dan direct op wees. Reijn hamerde erop dat de verenigingen "drie keer de pineut" zijn. Hun huur gaat omhoog, de subsidie gaat omlaag en als ze extra inkomsten weten te genereren, dan wordt die deels afgeroomd door de gemeente, aldus Reijn. Bezuinigingen werden door de VVD toegejuicht.

Absolute meerderheid


V.l.n.r. Jan Verbruggen (CDA), Theo Reijn (CDA) en René Voigt (DB).
Reijn: "Hoe was je vakantie?"
Voigt: "Och man het goot. Ik ben blij dat ik terug ben."

De rol van DB was gisteren een heel bijzondere. Voor het eerst telde de fractie negel leden in een raad van negentien. Bovendien waren twee raadsleden (Liesbeth Siderius (VVD) en Felix Flameling (GL)) en wethouder Jaap van Waveren afwezig. Fractievoorzitter René Voigt was teruggekomen van zijn vakantieadres (in Nederland) om zijn fractie aan voltalligheid te helpen. Die voltalligheid in combinatie met de afwezigheid van Siderius en Flameling leidde er toe dat DB de absolute meerderheid had. Het was duidelijk dat de DB fractie worstelde met het collegevoorstel van de eigen wethouder. Er moest bestuurd worden en er moesten impopulaire maatregelen genomen worden. En alleen DB besloot daar over. De avond kende dan ook veel lange schorsingen.

Amendement

Fractievoorzitter René Voigt (DB) diende na een schorsing een amendement in waarmee hij het besluit over de accommodatienota een beetje voor zich uit schoof. Hij stelde voor om geen besluit te nemen, maar een "voorlopig" besluit. Intussen droeg hij het college op om z.s.m. in overleg te treden met de verenigingen en knelpunten op te lossen. Voorts staat in het amendement dat geen enkele vereniging door de uitvoering van de accommodatienota in het voortbestaan mag worden bedreigd. Tenslotte staat in het amendement dat na de gesprekken met de verenigingen de accommodatienota, eventueel aangepast, voor 1 juli 2011 definitief vastgesteld zal worden.

Niet blij

Na een lange schorsing ging het debat verder. Joep Frijdal (VVD) was niet blij met de oplossing van DB. Nu kunnen we eens heldere besluiten nemen, nu doen we dat niet. Een "voorlopig" besluit bestaat al helemaal niet. Hij steunde wethouder Gert Zagt voluit. Ook Nanne Roosenschoon (D66) was ongelukkig met de term "voorlopig". Maar tussentijds bijstellen en evalueren na een jaar konden zijn goedkeuring wegdragen. Ben Steenvoorden (PvdA) zat op de lijn van het CDA. Eerst overleggen, dan pas besluiten.

Er werd gesteggeld over het woord "voorlopig" en het begrip "een voorlopig besluit". Dat bracht Theo Reijn tot de uitspraak dat een besluit een besluit is, zoals je ook niet een beetje zwanger kunt zijn. René Voigt (DB) vergeleek een voorlopig besluit met een bestemmingsplanprocedure. "Ook daar nemen we een voorlopig besluit." Hij overtuigde niet.

Frontaal

Na weer een lange schorsing deelde burgemeester Martijn Smit mee dat het college vasthield aan het eigen voorstel. Wethouder Gert Zagt zat er naast met een gezicht dat op onweer stond. René Voigt liet weten dat de DB fractie vasthield aan het amendement. De treinen denderden frontaal op elkaar af. Voor Joep Frijdal was dat reden om te informeren naar de consequenties die het college zou trekken uit aanname van het DB amendement. Dat bleken er geen te zijn, waarmee de DB fractie ruim baan kreeg voor het eigen amendement.

Na een korte schorsing liet Joep Frijdal even zijn emoties de vrije loop. Het was duidelijk dat er in de samenwerking VVD DB het eerste scheurtje was ontstaan. "Ik heb hier geen goed gevoel bij." :aldus Frijdal. Er werd gestemd. Tot ieders verrassing stemde de PvdA voor het DB amendement, dat daarmee elf stemmen kreeg. Zes stemmen waren tegen. VVD, D66 en CDA. Stemmen over het voorstel was daarna onnodig.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 3