WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Politiek, WADW en Knip
's-Graveland, vr 25 juni 2010

Joep Nuissl, raadslid voor DB en actief lid van WADW geeft toelichting op de knipplannen en zijn eigen rol in het geheel.

Hij laat weten dat de WADW-bestuursleden, die een functie (gaan) bekleden in het gemeentebestuur, zullen aftreden als WADW bestuurslid (Mario Wouters, Emile Bakker). Met die scheiding van functies wil men een belangenconflict te voorkomen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

Discussie over verkeer op de inspiratieavond Structuurvisie op 23.06 jl. in de Dobber.

Op een paar punten wat aanvullende informatie:

Ten eerste het mogelijk aanpassen van het kruispunt de Smidsbrug. Dit is onderdeel van de Aanbevelingen van de Verkeerwerkgroep die zijn opgesteld in opdracht van de vorige gemeente­raad. Het specifieke onderdeel aanpassen kruispunt Smidsbrug ontleende de werkgroep aan een rapport van het adviesbureau RBOI, die dat rapport in 2008 in opdracht van de gemeente opstelde. De Verkeerswerk­groep was een tijdelijke werkgroep, breed samen­gesteld en actief in het 2e kwartaal 2009. De Aanbevelingen betreffen het geheel van het verkeer in Wijdemeren. Voor de rol en de plaats van die werkgroep verwijs ik graag naar de gemeentelijke website http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=60017. De Aanbevelingen van de Verkeerswerkgroep zijn te vinden op http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=50038.

Ten tweede mijn eigen rol in deze materie. Ik ben gemeenteraadslid voor Dorpsbelangen sinds maart 2010. Ik ben in het 2e kwartaal 2009 lid en woordvoerder geweest van de Verkeerswerkgroep. In het 2e halfjaar van 2009 heb ik vanuit de Verkeerswerkgroep het proces begeleid van tijdelijke werkgroep naar een permanente Adviescommissie Verkeer van de gemeenteraad (één van de Aanbevelingen). Ik ben geen lid van die adviescommissie omdat ik dat een vermenging van verantwoordelijkheden vind en dat overigens ook formeel onverenigbaar is met het raadslidmaatschap. Tenslotte ben ik sinds 2008 gewoon lid van WerkaandeWeg.NU (WadW). Begin 2009 heb ik me ingezet voor de ontwikkeling van WadW van actiegroep naar bewonersvereniging. Ook hielp ik bij diverse activiteiten van WadW.

Als derde punt: wat zijn nu de volgende stappen. Voorop staat dat uitvoering van de Aanbevelingen altijd onderwerp zal zijn van voorafgaand horen wat de betrokken burgers daarover te zeggen hebben. Draagvlak is een eerste voorwaarde. Dat staat zo in de Aanbevelingen, zo denkt mijn eigen partij DorpsBelangen daarover, zo denken vele andere partijen in de gemeenteraad daarover en zo staat het ook in het coalitieakkoord. Inmiddels heeft het college, bij monde van wethouder Gerard Abrahamse naar aanleiding van vragen van fractievoorzitter René Voigt van DorpsBelangen, laten weten dat er een Plan van Aanpak Verkeer wordt gemaakt. Dit Plan gaat uit van de Aanbevelingen, moet veel ruimte geven aan burgerinbreng en de Adviescommissie Verkeer actief betrekken. Na de zomer zal dit plan aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ook over dit plan kunnen burgers en bewonersgroepen straks hun mening geven. Ik kijk nu eerst uit naar de opdrachtformulering voor het Plan van Aanpak en ik weet dat velen dat met mij zullen doen.

Tenslotte vernam ik dat de bestuursleden van WadW die een rol bij de gemeenteraad hebben of krijgen als bestuurslid van WadW zullen terugtreden. Dit werd door het bestuur in mei 2010 tijdens een ledenvergadering van WadW ook al meegedeeld. Aan hun opvolging wordt gewerkt. Verder begrijp ik dat door de Vereniging WerkaandeWeg.NU (Noorder- en Zuidereinde) en de Vereniging Burgers EKC (Emma-, Koninginne- en Cannenburgerweg) begin juli overleg wordt gepleegd over een gezamenlijk optrekken. Als raadslid juich ik dat laatste zeer toe en hoop op een goede uitkomst en vooral op een groep die meningen van de burgers met een breed draagvlak kan presenteren.

 ’s-Graveland, 24 juni 2010
Joep Nuissl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 2