WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kritisch over Groenewoud
Kortenhoef, vr 29 januari 2010

In de raad van gisteren werd stilgestaan bij het feit dat het project op de belt Groenewoud in Kortenhoef is gestopt.

De belt Groenewoud in Kortenhoef is zeer ernstig vervuild. Er ligt chemisch afval uit de jaren vijftig, zestig en begin zeventig van de vorige eeuw. Omdat saneren te duur was, besloten de gemeente 's-Graveland, Natuurmonumenten en ING Real Estate om de zaak anders te benaderen. Er zou een park met woningbouw worden gerealiseerd, waarbij de opbrengst van de woningen gebruikt zou worden om het terrein op te knappen en de vervuiling te isoleren.

Onlangs maakte ING Real Estate bekend dat men geen brood meer in het project zag en eruit zou stappen. Tot nu toe heeft Wijdemeren € 160.000 in het project gestoken. Voor Michiel van Balen (VVD) was de hoogte van dit bedrag aanleiding om aan te dringen op grotere voorzichtigheid met dit soort projecten.

In de raad bestond unanimiteit over een paar aspecten van deze kwestie. Zo schijnt ING Real Estate aangekondigd te hebben dat men zelf woningbouw op de belt wil gaan realiseren, omdat men een grondpositie zou hebben. De raad droeg het college op om zo'n ontwikkeling uiterst kritisch te bekijken, hetgeen wethouder Betske van Henten toezegde.

Sanering. Wie betaalt?

Sanering van de belt werd door enkele raadsleden bepleit. Over dit onderwerp was de wethouder terughoudend. "We weten niet wat sanering kost en wie die sanering betaalt." Daarbij doelde zij op mogelijke subsidies van de provincie. Gezien de discussies uit het verleden wekte het debat van gisteren de indruk dat er wel erg gemakkelijk over sanering werd gesproken. Indertijd was sanering te duur voor alle betrokkenen, wat de reden is dat er nooit sanering heeft plaatsgevonden. Toch moet er wat gebeuren in het licht van de rapportage over de belt die onlangs het licht zag. Daarin wordt onder sanering ook verstaan het wegnemen van de risico's, zonder de vervuiling volledig te verwijderen.

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 4