WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad: Agenda-aanpassing
Wijdemeren, do 29 oktober 2009

De agenda van de raadsvergadering van vanavond is aangepast. De reconstructie van het Noordereinde is eraan toegevoegd.

Om 20.00 uur begint vanavond in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht de raadsvergadering van oktober. Op verzoek van Hilbrand Korver (HKA) is het agendapunt "Reconstructie Noorderende" aan de agenda toegevoegd.

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Overzicht begrotingssaldo
 • Mededelingen algemeen en uit het gewest
 • Spreekrecht voor het publiek
 • Bepalen volgorde stemming
 • Vragenhalfuur raadsleden
 • Lijst ingekomen stukken
 • Toezeggingenlijst
  -
 • Voorstel tot verbouw-nieuwbouw wijksteunpunt De Spot
 • Voorstel tot het instellen van een kinderonderscheiding
 • Discussie aan de hand n.a.v. de brief van het college d.d. 13 oktober 2009 met als onderwerp : Toepassing gedragscode en gemeentewet.”
 • Reconstructie Noordereinde

Hamerstukkenlijst

 • Voortgang gebiedsgericht diep grondwaterbeheer in ’t Gooi
 • 1e wijziging Verordening rioolheffing 2009
 • Wijziging Reglement van orde voor de raadsvergaderingen

Vaststelen verslag

 • Verslag vorige vergadering.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
15 gr.
windkr. 2