WIJDEMEERSE WEBKRANT
D66: Dobber public-private?
Kortenhoef, 28 november 2009

D66 wil dat de Dobber wordt ondergebracht in een BV, waarin de gemeente een belang houdt van 51 procent. 49 procent wordt verkocht.

Dossier de Dobber

persbericht

De Dobber, podium van Wijdemeren, dorpshuis van Kortenhoef

Voor D66 Wijdemeren is de Dobber een essentieel onderdeel van het gemeenschapsleven in Wijdemeren. De centrale ligging en de grote zaal met het enige podium waarover de gemeente beschikt maken de Dobber tot het belangrijkste en meest toegankelijke trefpunt.

Niet voor niets is dit dé locatie voor toneelverenigingen en al of niet politieke bijeenkomsten. Dat de Dobber mede tot stand is gekomen door grote inspanningen van de bewoners van Kortenhoef versterkt het gevoel dat de Dobber echt van ons allemaal is. Echter, de verlieslijdende exploitatie en de noodzaak tot bezuinigingen van de gemeente kan niet anders dan tot ingrijpende maatregelen leiden. De druk op het voortbestaan van de Dobber is niet kleiner dan die welke voortkomt uit de bezuinigingsplannen op de Bibliotheek.

Van te voren dient een aantal zaken juridisch te worden onderzocht. Wat is de eigendomsstructuur? Wie is eigenaar van het podium? Is het exploitatierecht definitief verkocht en zo ja, zijn er ontbindende voorwaarden? Kan de huidige exploitant het exploitatierecht doorverkopen en zo ja heeft de gemeente daar voorwaarden aan verbonden? Op deze vragen moet antwoord komen voordat de raad zich definitief uitspreekt voor verkoop.

Wat zijn dan de opties?

  • Verkoop van het pand tegen boekwaarde aan een enthousiaste groep mensen die de Dobber nieuw leven in willen inblazen en een sluitende exploitatie denken te kunnen bewerkstelligen. Zij zullen dan wel verplicht zijn om het exploitatierecht over te nemen van de huidige bezitter.
  • Verkoop tegen marktwaarde aan een ontwikkelaar, die het exploitatierecht reeds heeft gekocht, in het kader van een herinrichting van de Meenthof.

Tegen beide opties kunnen bezwaren worden ingebracht. De gemeente is niet genegen om het gebouw te verkopen tegen boekwaarde. Bovendien is het op voorhand onzeker of de geïnteresseerde groep in staat zal zijn om de Dobber op rendabele wijze te exploiteren, waardoor het risico blijft bestaan dat over enkele tijd het gebouw alsnog aan een onbekende of ongewenste groep verkocht zou kunnen worden.

De tweede optie, financieel gunstiger voor de gemeente, heeft het grote nadeel dat we geen enkele garantie hebben voor het voortbestaan van de Dobber in de huidige vorm. Integendeel, alles wijst erop dat de gegadigde het gebouw wil gebruiken als een soort van tijdelijke winkelopslag en dat er misschien in de toekomst een uitgekleed soort gemeenschapshuis op zolder over zal blijven.

In beide gevallen heeft de gemeente geen enkele zeggenschap meer over het voorzieningenaanbod en de openbaarheid (7 dagen per week) van het centrum.

Dit is voor D66 geen optie.

Daarom stelt D66 voor dat de Dobber wordt ondergebracht in een BV, waarin de gemeente een meerderheidsbelang behoudt van 51% en de overige 49% tegen boekwaarde aan één of meerdere partijen wordt verkocht, die daarmee tevens het exploitatierecht verkrijgen. De gemeente, in overleg met de exploitant, moet een programma van eisen vaststellen waarmee de basisfuncties worden gegarandeerd. Duidelijke, evenredige en juridisch goed onderlegde afspraken moeten er komen over kosten en baten. Eventueel zou een gedeelte kunnen worden verhuurd aan de Bibliotheek als steunpunt Kortenhoef / 's-Graveland.
Op deze wijze ontstaat een win-win situatie voor alle partijen, maar met name voor de Wijdemeerse bevolking. Als gemeente hebben wij weinig zeggenschap over privé projectontwikkeling, maar wij kunnen wel kaderstellend zijn en ongewenste ontwikkelingen afwijzen. Dit voorstel van D66 Wijdemeren is alleen uitvoerbaar op voorwaarde dat beheer, eigendom en exploitatie weer vrij beschikbaar zijn. D66 vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar alle juridische aspecten van dit dossier voordat er eventuele beslissingen worden genomen. Helaas is dát noodzakelijke onderzoek nooit uitgevoerd.

D66 Wijdemeren

Nanne Roosenschoon, lijsttrekker
Hannie Humme, afdelingssecretaris

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
wisselend
7 gr.
windkr. 4