WIJDEMEERSE WEBKRANT
Reconstructie aangenomen
's-Graveland, do 25 september 2008

Met dertien stemmen voor en zes tegen werd vanavond het voorstel voor de reconstructie van het Noordereinde aangenomen.


V.l.n.r. de wethouders Nelleke Schenkkan (GL), Lia Moote (PvdA), Betske van Henten (CDA) en Wim Lorjé (VVD).

Kou uit de lucht


Theo Reijn (CDA).

Bij de start van de raadsvergadering probeerde Theo Reijn, de fractievoorzitter van het CDA, wat kou uit de lucht te halen door met een voorstel te komen om breed over de bereikbaarheid van de kernen van Wijdemeren te praten. Met belanghebbenden, actiegroepen en politiek in buurgemeenten. Hij deed het voorstel mede namens VVD, GL en DBW. Het initiatief was duidelijk met enige haast samengesteld. Jaap van Waveren (DBL) vond het flauw om juist op dit moment met zo'n initiatief te komen. Kees Bosdijk (PvdA) is voor intergemeentelijk overleg, maar vond het nu wel erg snel gaan. In de commissie wil hij er graag verder over praten.

Vier insprekers


Emile Bakker

Lide Nuissl

De heer Onrust

Vier insprekers kwamen aan bod over de reconstructie. Emile Bakker (WADW) verklaarde dat WADW zich niet serieus genomen voelde door het college en deed een klemmend beroep op de raad om iets aan de verkeersdruk te doen. Lide Nuissl hekelde de procedure tot dit moment. Ruim 200 zienswijzen tegen de reconstructie. Kappen van de bomen. Onveiligheid bij de Klapbrug. Brieven waar niet op gereageerd wordt. Er was niet goed mee omgegaan vond zij. Jan Uiterwijk schetste de ontwikkeling van de verkeersdruk op de "Dorpsstraat" en pleitte voor een rondweg. De heer Onrust, voorzitter van de VBOB (Vereniging Behoud Oude Bomen) hield een pleidooi voor de oude bomen die moeten verdwijnen. Hij verklaarde dat de bomen in een prima staat zijn en nog honderd jaar mee kunnen.


Jan Uiterwijk

Het raadsdebat

Theo Reijn (CDA) was snel klaar met zijn oordeel over het voorstel. In de procedure zat hier en daar een schoonheidsfoutje, maar de reconstructie moet uitgevoerd worden. Rieks Karssemeijer (PvdA) toonde veel begrip voor de tegenstanders, maar besloot, alles afwegende, toch steun aan het voorstel te verlenen. René Voigt (DBW) vind dat de reconstructie prima uitgevoerd zal worden, maar wilde dat de bomen behouden blijven. Hij liet zich niet overtuigen door subsidie die de gemeente mis zou lopen door uitstel. Dat er een kort geding tegen de gemeente komt noemde hij triest. Vanwege de bomen gaf hij geen steun aan het voorstel.

Jaap van Waveren (DBL) hield een pleidooi voor een rondweg. "Indertijd stelde ik dat voor en werd ik uitgelachen. Dat is nu wel anders." Hij verweet het CDA in de afgelopen veertig jaar oplossingen te hebben gedwarsboomd. De reconstructie vindt hij geen oplossing van de problemen en is daarom tegen het voorstel. Hilbrand Korver (GL) maakte gehakt van het voorstel. Het was nooit compleet. Er ontbrak steeds informatie. Informatie over de subsidieregelingen klopte niet. Hij kreeg vaak geen antwoord. De Klapbrug blijft zeer onveilig voor fietsers. Hij eindigde met een voorstel om de reconstructie in delen uit te voeren, waarbij de bomen behouden kunnen worden.


De GroenLinks fractie. Links Edwin Bult, rechts Hilbrand Korver. Op de foto is te zien dat beide heren afstand van elkaar nemen.

In zijn bijdrage werd duidelijk dat de GL fractie verdeeld zou gaan stemmen. Edwin Bult voor en Hilbrand Korver tegen. Michiel van Balen (VVD) was snel klaar. De reconstructie is hoognodig. Hij gaat niet over beperking van het verkeer. De bomen zullen moeten wijken, temeer omdat sommige toch al niet veilig meer zijn. Hij steunde het voorstel volledig.

College aan het woord

Wethouder Betske van Henten weerde zich kranig. Zij gaf alle raadsleden antwoord op hun vragen en opmerkingen. Zij wees erop dat recent alle informatie over de reconstructie op de gemeentelijke website staat. Dat WADW niet in de klankbordgroep zat, kwam omdat de groep zich niet aangemeld had toen het kon. Over de bomen is een zorgvuldige afweging gemaakt, die in het nadeel van de bomen uitviel. Zij zegde toe om een dubbele rij bomen te laten herplanten. WADW heeft zelf de afgelopen periode verkeerstellingen laten uitvoeren die zeer hoog uitvallen. Betske van Henten wees erop dat het nu extra druk is vanwege de afsluiting bij de rotonde op de Vreelandseweg, waardoor de telling niet representatief is.

De stemming

Hilbrand Korver diende een amendement is op het voorstel. Dat werd met zes tegen dertien stemmen verworpen. Het raadsvoostel was hetzelfde lot beschoren. CDA, VVD, PvdA en Edwin Bult (GL) voor. DBW, DBL en Hilbrand Korver (GL) tegen.

Als er geen onverwachte zaken, zoals een uitspraak in kort geding, gebeuren, dan zal volgend jaar maart met de klus begonnen worden.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
17 gr.
windkr. 2