WIJDEMEERSE WEBKRANT
OZB + 11,25%, Dobber te Koop
Wijdemeren, di 21 oktober 2008

Het college stelt voor om de OZB met 11,25 % te verhogen. Ook wil het college volgend jaar De Dobber verkopen. Wijdemeren knoopt de eindjes aan elkaar.

Dossier De Dobber

persbericht

College doet dekkingsvoorstellen

Burgemeester en wethouders doen een aantal dekkingsvoorstellen aan de raad om de gemeentelijke financiën structureel gezond te krijgen. Er moeten afwegingen tussen bezuinigingen en/of belastingverhogingen gemaakt worden.

De gemeente Wijdemeren verkeert in financieel zwaar weer. De begroting vertoont, bij gelijkblijvend beleid, een toenemend tekort dat uitmondt op een min van circa 2 miljoen in 2011. Eerder deze maand hebben college en raad deze situatie besproken en gebrainstormd over mogelijke maatregelen om voor de komende jaren een gezond financieel fundament te leggen. Hieronder een aantal van de belangrijkste maatregelen die het college aan de raad voorstelt.

Bezuinigingen

  • Het anders inrichten van de welstandtoets bespaart op jaarbasis €30.000.
  • Reorganiseren en uitbesteden van taken van de afdeling sociale en maatschappelijke zaken kan per 2010 een besparing van €100.000 opleveren.
  • Beperking ambtelijke capaciteit voor Toerisme en Recreatie: €33.000.
  • Het meervoudig gebruik van gemeentelijke accommodaties, in combinatie met het verlagen van subsidies, levert van 2010 tot en met 2012 een besparing van respectievelijk €40.000, €60.000 en €80.000.
  • Multifunctioneel centrum De Dobber wordt weinig door verenigingen gebruikt en zou in 2009 kunnen worden verkocht, waardoor de jaarlijkse exploitatiekosten van €22.000 vanaf 2010 vrijvallen.

Inkomsten

  • Het college stelt voor om de OZB voor woningen met 11.25% te verhogen (9.5% plus 1.75% inflatiecorrectie) en voor niet-woningen met totaal 13.15%. Deze verhogingen worden mede voorgesteld, omdat de huidige financiële crisis volgend jaar kan leiden tot verminderde Rijksbijdragen aan de gemeenten.
  • Reclame-uitingen in de openbare ruimte kunnen per 2010 een netto bedrag tussen de €25.000 en €100.000 opleveren.
  • Verhoging van de toeristenbelasting met 20% levert de gemeente €90.000 extra op.
  • Invoering per 2010 van forensenbelasting (voor niet-ingezetenen die in Wijdemeren meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben) brengt €100.000 per jaar op.
  • Verhogen van bouw- en overige leges kan een extra opbrengst van rond de €80.000 genereren.

Woonlasten

Verrekening van de teveel betaalde afvalstoffenheffingen van vorig jaar zorgt ervoor dat de woonlasten in Wijdemeren, ondanks een eventuele verhoging van de OZB, slechts met 2% zullen stijgen. Behandeling van de begroting in de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 5 november.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
13 gr.
windkr. 2