WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vragen over De Dobber
Kortenhoef, ma 15 december 2008

Hoe zit het nu met De Dobber? Dat wil fractievoorzitter René Voigt van DBW graag weten. Hij stelde schriftelijke vragen aan het college.

Dossier De Dobber

ingezonden bericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

Vragen aan het college van B&W

In het persbericht van de gemeente van 17 november 2008 staat dat Albert Heijn per 1 januari 2009 de exploitatie van De Dobber daadwerkelijk overneemt van de huidige exploitant. Klopt deze berichtgeving nog? Zo nee, wat is vanaf 1 januari 2009 de stand van zaken? Zo ja, op welke wijze wordt De Dobber vanaf 1 januari 2009 geëxploiteerd en wat merken de gebruikers ervan?

Tijdens de begrotingsraad is afgesproken dat er een onderzoek komt naar een mogelijke intensivering van de sociaal-culturele functie van De Dobber. Wanneer gaat dit onderzoek plaatsvinden?

In het persbericht staat dat in het komende jaar Albert Heijn en de gemeente, in overleg met andere winkeliers op de Meenthof, de toekomst van De Dobber verder willen onderzoeken, met als doel om tot een goede en structurele oplossing te komen voor het opheffen van de tekorten.
Is deze mededeling, gezien de reacties vanuit de politiek, nog actueel? Zo ja, kan het college aangeven hoe dit onderzoek zich verhoudt tot het door de gemeenteraad gewenste onderzoek?

René Voigt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren

bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 2