WIJDEMEERSE WEBKRANT
Doedom en Commissie
Wijdemeren, wo 29 augustus 2007

De publieke tribune zat vanavond boordevol. Een deel daarvan waren aanhangers van Doedom, die gehoor gaven aan een oproep.

Inspraak

De commissie Ruimte en Economie besprak vanavond de reactie van het college van B&W op de voorstellen die Doedom deed om een randweg aan te leggen. Aan het begin van de commissievergadering werd ingesproken door twee burgers. De heer Bruinhof uit de Horstermeer sprak zijn bezorgdheid uit over het door Doedom gekozen tracé voor de randweg, door natuurgebieden. Hij erkende de problemen in 's-Graveland, maar pleitte ervoor dat Hilversum de wegafsluitingen opheft die de druk op 's-Graveland vergroten.


De heer Bruinhof (Horstermeer).

De heer Bakker namens Doedom.

De heer Bakker sprak namens Doedom. Hij hield in zijn pleidooi niet vast aan het eerder voorgestelde tracé. Wel eiste hij van het gemeentebestuur om snel in actie te komen om een significante afname van het verkeer in 's-Graveland te bewerkstelligen. Daarbij pleitte hij voor samenwerking tussen burgers, gemeentebestuur en andere instanties. Een aantal korte- en langetermijn voorstellen passerden de revue, waaronder het beperken van de doorrijhoogte om vrachtverkeer te weren en een 30km zone op Noorder- en Zuidereinde.

Onderzoek en regio

In het voorstel van het college staat dat de door Doedom voorgestelde randweg niet haalbaar is. Bovendien is de randweg geen oplossing van het probleem. Wel wil het college € 15.000 uittrekken voor nader onderzoek naar de verkeersstroom in 's-Graveland. Met de onderzoeksresultaten in de hand wil het college in regionaal verband de problemen in 's-Graveland aankaarten.

René Voigt (DBW) stelde zich op achter het onderzoek. Pas dan is bekend of het verkeer wel gebruik zal maken van een randweg, zo die er mocht komen. De door Doedom voorgestelde suggsties moeten wat hem betreft nader bekeken worden. Hij vroeg om het onderzoek nog dit jaar uit te voeren.

Voor Kees Bosdijk (PvdA) kwam het debat te vroeg. Hij had veel lof voor het initiatief van Doedom, maar vond dat Doedom eerst met de provincie en Natuurmonumenten had moeten gaan praten. Door nu al een commissievergadering aan Doedom te wijden was hij bang dat de politiek zich meester zou maken van het initiatief. Volgens hem zouden bevriende fracties in de regio met elkaar de verkeersproblematiek moeten gaan bespreken en een gezamenlijk standpunt bepalen. De methode Hillen, een intergemeentelijke aanpak sprak hem meer aan.

Hilbrand Korver (GL) vond dat naatuurwaarden geen zwaarwegend argument meer zijn als de woon- en leefomgeving van burgers zo aangetast worden als in 's-Graveland. Toch was hij niet voor het Doedom tracé voor een randweg. Hij zag veel meer in de opening van bestaande wegen naar Hilersum, zoals de Bussumergrindweg, de Oude Meentweg en de weg door het Corversbos in combinatie met de instelling van éénrichtingverkeer en de aanleg van meer fietspaden.


Gespannen luistert het initiatiefcomité Doedom toe.
Rechts Mario Wouters, die de actie startte.

Jan van den Broeck (CDA) is een voorstander van het weren van nachtelijk vrachtverkeer. Hij vindt dat de verkeersproblematiek regionaal moet worden opgelost. Hij moet weinig hebben van soloacties van Hilversum op verkeersgebied. Het onderzoek moet uitgevoerd worden, waarbij de luchtverontreiniging ook gemeten moet worden.

Joep Frijdal (VVD) vond dat het college de deur naar een randweg met een knal had dichtgesmeten. "De komende jaren zullen een herschikking van wonen, werken en milieu te zien geven." : voospelde hij. De mening van het college dat er teveel auto's zijn, vond hij ongefundeerd. Er zijn te weinig wegen zou ook gesteld kunnen worden. Hij pleitte ervoor dat het college een open oog houdt voor de problemen en zich actief opstelt.

Jaap van Waveren (DBL) stelde indertijd al een randweg voor, parallel aan de Emmaweg en de Kwakel. "Hoongelach was toen mijn deel." Hij wilde dat het geld vor een onderzoek besteed zou worden een de keuze van een tracé voor een randweg in plaats van het zoveelste onderzoek. Die opstelling bracht hem in aanvaring met René Voigt, (DBW) die zei dat het zonder onderzoek niet mogelijk is om iets over de effecten van een randweg te zeggen.

Wethouder Wim Neef begon de beantwoording met te stellen dat er een verkeersprobleem in 's-Graveland is. Hij wees erop dat ook op de Ceintuurbaan in Bussum en de Diependaalselaan in Hilversum problemen zijn die veel groter zijn. Een regionale aanpak van de problemen heeft dan ook zijn voorkeur. Uitvoering van het onderzoek dit jaar is wat hem betreft mogelijk. Wel moet het juiste tijdstip gekozen worden. Op dit moment zijn veel wegen in Hilversum door werkzaamheden afgesloten. Binnenkort gaat het Noordereinde op de schop. Voor een juist beeld bij het onderzoek moeten dat soort verstoringen vermeden worden.

Aan het eind van het debat werd in meerderheid besloten om een onderzoek uit te voeren naar het in- en uitgaande verkeer en het soort voertuigen. Bovendien wordt geprobeerd om vast te stellen of het om bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer gaat. Ook de luchtverontreiniging zal zo goed mogelijk worden vastgesteld.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 2