Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Ambtswoning krot?

Wijdemeren, 25 juni 2002. Afgelopen zondag was oud-burgemeester Jan Goudberg te horen op Radio Wijdemeren. Hij trad daar op als voorzitter van het Ondernemers Collectief Wijdemeren dat activiteiten aan het ontplooien is.

In de marge van het interview maakte hij een opmerking die de nieuwsgierigheid prikkelde. Hij zei dat hij altijd met veel plezier in de ambtswoning van Nederhorst den Berg had gewoond. Hij was dan ook nogal verbaasd dat het college van B&W in de komende raadsvergadering voorstelt om 130.900 uit te trekken voor groot onderhoud aan de ambtswoning alvorens de nieuwe burgemeester, Don Bijl, erin kan trekken. Hij zei letterlijk: "Ik heb nooit geweten dat ik in een krot woonde."

Reden om dat raadsvoorstel eens goed te lezen.

Het raadsvoorstel, dat in een ingelaste commissievergadering voorafgaand aan de raad  om 19.30 behandeld wordt, bevat de volgende tekst:

"Wij hebben door bouwbedrijf Aalberts een inspectierapport laten opmaken met betrekking tot de onderhoudstoestand van de woning. De algemene indruk in het rapport is dat de woning bouwkundig in redelijke staat verkeert, dat er op enkele punten sprake is van achterstallig onderhoud en dat het interieur (bouwkundig) niet meer van deze tijd is en dat aanpassingen aan de huidige eisen noodzakelijk zijn.

Alvorens deze woning opnieuw te gebruiken, dient derhalve groot onderhoud aan het pand uitgevoerd te worden."

Er blijken nieuwe sanitaire ruimten en een nieuwe keuken in te moeten worden aangebracht.

In het voorstel staat voorts dat de huuropbrengst van de woning dit jaar 2.500 zal bedragen en de jaren daarna 7.500 per jaar. Omdat de afschrijving van de verbouwing de komende vijftien jaar 16.843 per jaar kost, zal de gemeente het verschil van 8.500 er ieder jaar bij leggen.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Radio WDM, Gemeente
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...