Vorig bericht

Home

Volgend bericht


DB G+N+L(=W): 90 man

Wijdemeren, 31 juli 2001.

In de Gooi- en Eemlander schrijft Nico Postma vanavond een stuk over de lijst van Dorpsbelangen. De drie Dorpsbelangenpartijen ('s-Graveland (G), Nederhorst den Berg (N) en Loosdrecht (L)) gaan flink uitpakken. Al jaren deed DBG het zo in 's-Graveland. De lijst van kandidaten zo lang maken als toegestaan is. DBN en DBL volgen het voorbeeld.

Omdat een kandidatenlijst maximaal dertig namen mag bevatten komen er dus drie lijsten met ieder dertig namen, ofwel negentig bij elkaar. Ria Hennis-Steijn uit Nederhorst den Berg zegt in het stuk dat er na 1 januari 2002 in de praktijk sprake zal zijn van één partij. Er komt dus eigenlijk één lijst met negentig kandidaten.

De kandidatenlijst van DBG is klaar. Co de Kloet, René Voigt en Henk de Kloet voeren de lijst weer aan.


Co de Kloet


René Voigt


Henk de Kloet

DBN heeft al 21 kandidaten, maar zoekt nog even door. De lijst wordt aangevoerd door Ria Hennis-Steijn, gevolgd door Jan van Huijsstede en Frits Snel.

De weerstand van DBL tegen burgemeester Gieskens als nieuwe burgemeester wordt door DBG en DBN gedeeld.

Ria Hennis (DBN)wil iemand die onbevangen en eerlijk is. "Gieskens heeft toch een drammerige manier van optreden" :vindt zij.

Henk de Kloet (DBG) vindt ook dat Wijdemeren een nieuw gezicht nodig heeft. Hij vindt het goed dat DBL de publiciteit heeft gezocht omdat de gevoelens over Gieskens onder de burgerij leven.

Proficiat!

Als we er even vanuit gaan dat iedere kandidaat ongeveer dertig vrienden, bekenden en familieleden in zijn of haar dorp heeft die op hem/haar stemmen, dan is een lijst van negentig kandidaten goed voor 2700 stemmen. De vraag rijst dan direct: "Hoeveel zetels levert dat op?"

We rekenen het even ruw met u uit.

In 1998 werden er in 's-Graveland 7396 stemgerechtigden opgeroepen, waarvan er 4973 (67,5%) een geldige stem uitbrachten. En dat op een bevolking van 9200 inwoners.

De nieuwe gemeente krijgt 23.000 inwoners. Als er daarvan 67,5% een geldige stem uitbrengen, dan zijn dat er 15.525. Die stemmen worden verdeeld over negentien raadszetels. Ofwel 817 stemmen zijn voldoende om één zetel te behalen (de zogenaamde kiesdeler). Met de ruwweg 2700 stemmen die uit de kring van de kandidaten komen kunnen wij Dorpsbelangen dus nu al feliciteren met het behalen van ruim drie zetels. Proficiat!

Als wij rekenen met het huidige aantal zetels in de raad van 's-Graveland ziet het plaatje er nog gunstiger voor DB uit.

DBG heeft nu drie van de dertien zetels, maar had er bijna vier. Als wij vier van de dertien omrekenen naar een raad met negentien zetels, dan komen wij op bijna 6 zetels in de nieuwe raad.

Overigens denken Hennis en de Kloet dat Gieskens geen schijn van kans maakt omdat er een profielschets van de nieuwe burgemeester door de raad gemaakt zal worden.

DBG telt nu 85 leden, DBN telt er 92 en DBL had er in juni al 120.

Aan het slot van het stuk merkt Ria Hennis nog op dat de achterban in Loosdrecht anders is, omdat ze daar tegen de samenvoeging zijn. "De rijken denken daar aan hun centen."

DBN is volgens Hennis opgericht "omdat de politiek hier zo saai was en gesloten"

 

Sinds enkele dagen is de website van de Gooi- en Eemlander ten aanzien van het actuele nieuws ook in de lucht gekomen. U kunt het volledige stuk van Nico Postma lezen op www.gooieneemlander.nl onder de buttons regionaal, plassengebied.

Het Wijdemeerse weer: Half bewolkt, 22 graden, aardige bries

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...