---

Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Oprichting Christenunie

Kortenhoef, 31 augustus 2001. Vanvond vond in de Dobber in Kortenhoef de oprichtingsvergadering plaats van de kieskring Wijdemeren van de Christenunie, de partij die gevormd is uit het GPV en de RPF.

De avond werd voorgezeten door Arend Jan Zwart, voorzitter van de kieskring Hilversum en omstreken. Hij gaf aan dat de gedachte zeer recent is ontstaan om een Kieskring Wijdemeren  van de Christenunie op te richten.


v.l.n.r: Gert Schutte, Arend Jan Zwart
en Jan van Corteveen

Gert Schutte, oud Tweede Kamerlid voor het GPV, was ook aanwezig. Hij gaf een toelichting op het belang van gemeenteraadsleden van de Christenunie. In zijn toespraak belichtte hij de verloedering die onder de paarse kabinetten heeft plaatsgevonden. In dat kader noemde hij de euthanasiewetgeving, het homohuwelijk en de gedoogcultuur. Die gedoogcultuur illustreerde hij aan de hand van de opheffing van het bordeelverbod en bijvoorbeeld het gedoogbeleid ten aanzien van drugs. Dit zijn in zijn optiek punten waar een gemeenteraadslid van de Christenunie zijn eigen waarden en normen voluit kan waar maken.


Gert Schutte

Andere punten die hij noemde zijn: opkomen voor het bijzonder onderwijs, opkomen voor ambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten en het weren van bordelen ondanks het feit dat dit wettelijk is toegestaan. Ook waar het de zondagsrust betreft ligt er een taak voor een raadslid van de Christenunie. Tenslotte noemde hij de veiligheid van de directe woonomgeving, ook preventief, als een speerpunt van de Christenunie.

Na de toespraak van de heer Schutte kwam Jan van Corteveen aan het woord. Hij is lid van het oprichtingscomité en maakt zich sterk voor de instelling van de Kieskring Wijdemeren. Hij gaf aan dat het comité weliswaar laat is, maar dat het mogelijk moet zijn om aan de komende verkiezingen mee te doen als alle schouders eronder gaan. Er moet een bestuur geformeerd worden, er moeten kandidaten gevonden worden en er moet campagne gevoerd worden.

Na de pauze ontstond er een levendige discussie over de te voeren strategie.

Er waren ongeveer dertig mensen op de vergadering afgekomen. Daaronder bevonden zich enkele Kortenhoevers die uit belangstelling waren gekomen, zoals Martijn van den Brand, Angelo Damo, Douwe van Essen en Rik Jungmann. Op woensdag 12 september zal een volgende vergadering worden uitgeschreven, waarover nader berichten in de pers zullen verschijnen. Op die vergadering zal de kandidatenlijst worden vastgesteld.


Het Wijdemeerse weer: Wisselend bewolkt met af en toe een buitje. 20 graden.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...