oktober  2000
JOP debat

27 oktober 2000. Gisterenavond vond in de raad een debat plaats over de plaatsing van een Jongeren Opvang Plek (JOP) aan de Bernard van Beeklaan. Dit naar aanleiding van een brief van het college waarin het de plannen tot plaatsing van de JOP intrekt nadat het de commissie gehoord had. Hieronder een kort overzicht van de standpunten. (Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) en Mevrouw Tuunter (PvdA) waren afwezig.)

Gerrit van den Broek (VVD) opende: Het college had eerst de bewoners moeten horen. Nu werden deze door het college voor het blok gesteld. Prima dat het voorstel ingetrokken is.

Jan van de Broek (CDA): Het JOP voorstel is niet meer aan de orde. Er moet nu geen energie meer in gestoken worden. De overlast van bier, drugs, brandstichting en vernieling aan de Bernard van Beeklaan moet opgelost worden.

Nadja Jungmann (D66): Er is met iedereen overlegd, behalve met de bewoners. In de brief van het college wordt gesproken over het trotseren van de volkswil, de raad zit er echter om de volkswil te vertegenwoordigen. De opmerkingen over het nalaten van politieoptreden als er geen JOP komt moeten teruggenomen worden. En ook nog even kritisch naar de Ankeveense JOP kijken.

Rie Boeve (Groen Links): Er was geen samenspraak en geen samenwerking met de bewoners. dat was niet goed. We moeten wel een JOP hebben, maar niet nu. Er moet tegen het vandalisme opgetreden worden.

Renť Voigt (Dorpsbelangen): Samenwerking met de omwonenden is noodzakelijk anders is plaatsing van een JOP tot mislukken gedoemd. Vergeet alle voorstellen voor JOP's nu maar. Laten we nog eens even naar de Ankeveense JOP kijken. De opmerkingen van burgemeester Kozijn in de commissie staan haaks op die van korpschef Witteveen, die stelt dat de politie geen nee zal verkopen. Tenslotte vroeg hij of het college zich kan voorstellen dat de burgers geschokt waren en zich gechanteerd voelden door de opmerkingen van de burgemeester.

Het antwoord van wethouder Co de Kloet (Dorpsbelangen) luidde als volgt: Als we eerst de burgers hadden geraadpleegd was de JOP er ook niet gekomen. De mensen willen geen JOP in de buurt, zie het Noordereinde en de Moerendaal waar alle bewoners van de Zuidsingel te hoop lopen. Hij is verrast door de klachten, want daar is in de politierapporten niets van terug te vinden. Ik steek geen poot meer uit voor een JOP.

Burgemeester Kozijn gaf daarna zijn visie: De procedure die door het College gevolgd is was niet goed. De uitspraak van de raad "Dan maar geen JOP" lost niets op. De buurt zou juist wel een JOP moeten willen om afspraken te kunnen maken met de jeugd en begeleiding van politie en jeugdwerk te krijgen. De oplossing van de problemen moet zijn contact leggen en anonimiteit opheffen. Raad neem uw verantwoordelijkheid en geef het signaal om in overleg te treden en terug naar de bewoners te gaan. Leg niet het onvermogen van het bestuur op het bordje van de politie.

In tweede instantie waren de reacties:

Wim Hafkamp (VVD): Ga achter die jongens aan en zet de JOP in de tuin van het gemeentehuis.

Douwe van Essen (CDA): Afspraken maken is niet nodig. Die zijn er al. We hebben toch de wet? De groep die de rotzooi trapt zijn jongvolwassenen geen jeugd waar een JOP voor bedoeld is.

Samenvattend: De raad was niet tevreden over de door het college gevolgde procedure. Men wil dat er opgetreden wordt tegen het vandalisme. En er kwam een duidelijk verschil van mening aan het licht binnen het college. Kozijn zegt: "doe wat" en de Kloet zegt: "maar zonder mij."


Weg door De Slenk

25 oktober 2000. Het zat er al jaren in. De vorige raad besliste er al eens over, maar nu gaat het gedeeltelijk gebeuren. Het industriegebied De Slenk aan de Cannenburgerweg in Ankeveen zal worden uitgebreid met ruim 14.000 vierkante meter en van (een deel van) de geplande toegangsweg worden voorzien. Het was onlangs ook al ter sprake, maar vanavond staat het ook in de Gooi- en Eemlander. De weg zal loodrecht op de Cannenburgerweg staan en beginnen waar nu ook al een korte weg is nabij De Hoeve Antiek. Vandaar loopt hij een stuk het huidige terrein in en aan het eind zal hij eindigen in een T-splitsing. Oorspronkelijk zou hij rond lopen zodat het een echte randweg zou worden. Dit blijft in de planning staan, maar is niet op korte termijn haalbaar. De gemeente betaalt er ruim 220 duizend gulden aan, de rest (1,1 miljoen) wordt privaat gefinancierd. De gemeente wil proberen het Ministerie van Economische Zaken te verleiden tot het geven van subsidie meldt de Gooi- en Eemlander nog.


Overval Pizzeria

23 oktober 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat de pizzeria aan de Dodaarslaan in Kortenhoef gisterenavond (zondag) om een uur of tien door drie mannen met donkere bivakmutsen is overvallen. Eťn had er een vuurwapen, de andere twee hadden grote messen bij zich. De eigenaar en twee klanten werden gesommeerd om op de grond te gaan liggen. Terwijl zij in bedwang werden gehouden deed de derde man een greep in de kas en nam honderden guldens mee.


Toch geen JOP

21 oktober 2000.  De JOP (Jongeren Opvang Plek) aan de Bernard van Beeklaan is van de baan zo stelt het College in een brief aan de raad. Dit was te verwachten na de rumoerige commissievergadering eerder deze maand waar de gemoederen hoog opliepen.

Zoals toegezegd in de commissie zal de JOP nog wel op de agenda van de raad a.s. donderdag staan, maar dat zal niets veranderen aan het besluit. Het is nu nog even de vraag hoe burgemeester Kozijn zal reageren. In de commissievergadering stelde hij dat de politie, waarvoor hij verantwoordelijk is, niet meer zal optreden als de raad de JOP afwijst. Zijn argumentatie daarvoor was dat als bewoners en raad niets willen doen voor de jongeren, dat dan ook niet van de politie verwacht mag worden om de problemen op te lossen die ontstaan als gevolg van het ontbreken van voorzieningen voor de jeugd .


AH Landwaart: nr. 8

21 oktober 2000. De Gooi meldt vandaag dat de Albert Heijn vestiging van Peter Landwaart op de Meenthof achtste is geworden in de competitie tussen franchise AH vestigingen. De winkel scoorde heel erg hoog op het gebied van klantvriendelijkheid. In de voorronden sleepte de winkel al diverse prijzen in de wacht. Van de opbrengst gaat het personeel volgend jaar iets leuks doen.


Sapenda bedankt!

20 oktober 2000. De kracht van internet is gisteren maar weer eens bewezen. Deze site heeft met het onderstaande bericht over de website van de Gooi- en Eemlander een nieuw record gebroken. Dat kwam omdat Sapenda het bericht opgepakt had en in hun gratis emailkrant gezet had. Zo kwam de link op de voorpagina van Sapenda en dus op het scherm van 30.000 lezers. Van die 30.000 waren er dik 200 die een kijkje kwamen nemen. Stond ons oude dagrecord aan bezoekers op 45, sinds vandaag staat het op 241. En dat is andere koek. Sapenda bedankt, Gooi- en Eemlander bedankt.

In de hitlijst van Nedstat in de rubriek wekelijks nieuws hebben we de vierde plaats bereikt, ook niet slecht. En leuk voor onze adverteerders.

Overigens, wellicht is het toeval, maar wie nu naar de site van de Gooi gaat treft daar de page aan die gisteren nog onder test stond. Ze zijn dus live gegaan. Vanmiddag kreeg degene die op het rechterplaatje hieronder klikte nog een scherm dat vertelde dat de pagina afgesloten was. Zo snel kan het gaan.

Gooi- en Eemlander, welkom in cyberspace.


Website G&E

19 oktober 2000. Een dorpsgenoot maakte ons attent op het volgende. In de Gooi- en Eemlander staat al enige tijd aangekondigd dat zij een website zullen openen. Als je www.gooieneemlander.nl intikt krijg je een website te zien die in aanbouw is. Als rechtgeaarde onderzoeker tikte onze dorpsgenoot achter het adres maar eens /test in. (Daar hoefde hij niet zo heel lang over na te denken eerlijk gezegd.) 

Dus www.gooieneemlander.nl/test En ziet! Daar kwam de nieuwe website in volle glorie op het scherm. En dat ziet er veelbelovend uit. U kunt foto's bestellen, alles over nabezorging, een vacaturesite, etc., etc. Wij wensen de Gooi- en Eemlander hierbij veel succes.


Lezing Stichting Curtevenne

18 oktober 2000. De Stichting Curtevenne (monumentenbescherming) organiseert op 30 oktober in het Dorpshuis "de Dobber" aan de Kerklaan in Kortenhoef een lezing over bestaande en nieuwe buitenplaatsen. De lezing zal gegeven worden door burgemeester Kozijn. Met name zal hij aandacht besteden aan de plannen om op de huidige vuilnisbelt Groenewoud een nieuwe buitenplaats te ontwikkelen. Tijdens de bouw van de buitenplaats zal meteen de belt wordt geÔsoleerd om te voorkomen dat deze in de toekomst schade zal veroorzaken. Het belooft een interessante avond te worden. De lezing is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. Wilt u meer weten over de Stichting Curtevenne, klik dan hier


Onze man in Mexico

18 oktober 2000. Regelmatig ontvangt de redactie email uit Mexico. Van Jan Bommel, oud-inwoner van Kortenhoef, voormalig AROS medewerker en trouw lezer van dit nieuws. Deze week kwam er weer een email. Daarin kondigde Jan aan dat hij een website voor een ambulancedienst heeft geopend. Voor wie er een kijkje wil nemen, klik hier


Afdelingen D66 samengevoegd

18 oktober 2000. Wij ontvingen een persbericht van D66 's-Graveland waarin staat dat de afdelingen van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland van deze partij per 2 oktober zijn samengevoegd tot een nieuwe afdeling D66 Wijdemeren i.o. (in oprichting). Meer over deze samenvoeging kunt u hier lezen.


Jhr. J. RoŽll overleden

17 oktober 2000. Afgelopen weekend is in 's-Graveland Jhr. J. RoŽll overleden. De heer RoŽll was raadslid voor de CHU van 1946 tot 1974. Eerst in de raad van 's-Graveland tot de herindeling met Kortenhoef en Ankeveen, daarna nog acht jaar in de nieuwe gezamenlijke raad. Hij behoorde tot de oude 's-Gravelandse landadel, een typisch oude 's-Gravelandse regentenfamilie.


Hoorzitting Utrecht

16 oktober 2000. Vanmiddag vond in het Provinciehuis van Utrecht de hoorzitting plaats over de herindeling. De standpunten waren eigenlijk al vooraf bekend. 

De rij werd geopend door de bewonersvereniging Horstermeerpolder. Zij zijn voor de herindeling indien er financiŽle voordelen zijn en de kleine kernen herkenbaar blijven. Zo pleitte Leen van de Broek voor eigen komborden van Horstermeer. Ook was hij voor het instellen van dorpsraden.

Gedeputeerde Meijdam van Noord-Holland verdedigde het standpunt dat dit een herindeling was die door de gemeenten zelf gewild is en daarom alle steun verdient. De burgemeesters Kozijn en Gieskens hielden, mede namens hun collega Goudberg van Nederhorst den Berg, een warm pleidooi voor de herindeling. Zij vertelden hoe al op dit moment aan de integratie wordt gewerkt. Als voorbeeld noemde Kozijn de geintegreerde Sociale Dienst van de drie gemeenten. Gieskens gaf aan op hoeveel terreinen Loosdrecht aan Noord-Holland gebonden is. Hij zei dat Loosdrecht eigenlijk altijd al een Noord-Hollandse gemeente was, die echter net over de grens in Utrecht ligt. 

Daarna kwam de Utrechtse gedeputeerde aan het woord. Hij betoogde dat Utrecht een Strategisch Gebieds Perspectief (SGP) aan het voorbereiden is voor de hele regio en dat deze herindeling dus te vroeg komt. Voorts vroeg hij aandacht voor het Plassenschap waaraan Noord-Holland niet deel neemt. Op een vraag van een Tweede Kamerlid van de Commissie wanneer volgens hem de herindeling dan wel aan de orde zou komen bleef hij het antwoord schuldig. "U weet hoe die processen gaan." :mompelde hij. 

Afsluitend betoogde bestuurlid W.F. Jungmann van de Curtevennestichting dat deze herindeling goed is voor het behoud van het karakter van de dorpen en het plassengebied als tegenwicht tegen expansie van gemeenten als bijvoorbeeld Hilversum. Hij stelde de naam van de nieuwe gemeente ter discussie. Wijdemeren, zo zei hij, heeft geen relatie met het historische belang van het gebied. Hij stelde voor om ťťn van de namen van de huidige gemeenten als nieuwe gemeentenaam te gebruiken, mede omdat die naam bekend is. Afsluitend memoreerde hij dat de Commissaris van de Koningin van Utrecht, de heer Boele Staal, op 15 januari 1999 in Loosdrecht heeft toegezegd dat hij zijn ambtssteek zou opeten als deze herindeling door zou gaan. Hij zei voor de heer Staal te hopen dat de steek smakelijk en licht te verteren is.


Doets wil niet fuseren

13 oktober 2000. De G&E bericht in een artikel dat de Loosdrechtse agrariŽr Adriaan Doets graag aanstaande maandag over de komende herindeling had ingesproken bij de hoorzitting van de vaste kamercommissie. Zijn brief, waarin hij verzocht om spreektijd, is echter zoekgeraakt.

Hij vindt dat de huidige gemeenten te klein zijn om samen zelf de broek op te houden. Omdat de nieuwe gemeente een duurdere burgemeester en een duurder ambtenarenkorps zal hebben, voorziet hij stijgingen van de ozb. Verder denkt hij dat de grote oppervlakte van de nieuwe gemeente en de intensiteit van het gebied voor problemen gaan zorgen. Een ander argument tegen de herindeling vindt hij dat de nieuwe gemeente bij Noord-Holland gevoegd zal worden. De afstand tot Haarlem vindt hij te groot in vergelijking tot die van Utrecht. Hij zou liever zien dat Loosdrecht samen zou gaan met Loenen en Breukelen als er dan toch gefuseerd moet worden. Hij heeft enkele honderden handtekeningen opgehaald van medestanders. Met argusogen zal hij de nieuwe gemeente blijven volgen.

Over een jaar of vijf, zes voorziet hij dat Wijdemeren bij Hilversum gevoegd zal worden, waarna Hilversum in het gebied gaat bouwen van de Bosdrift tot het Vliegveld.

Op de hoorzitting zullen de volgende organisaties ieder tien minuten inspreken. De openbare hoorzitting begint om 15.20 in de Statenzaal van de provinciehuis in Utrecht aan de Pythagoraslaan in Utrecht:

  • Bewonersvereniging Horstermeerpolder
  • Curtevennestichting
  • Gedeputeerde Meijdam van Noord-Holland
  • De burgemeesters van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland
  • Gedeputeerde Staten van Utrecht (verklaard tegenstander van de herindeling)

Wijdemeren.nl

12 oktober 2000. Onder de kop "Gemeenten tuk op wijdemeren.nl" staat er in de Gooi- en Eemlander van vanavond een stuk over de plannen van Minister van Boxtel om voor de overheid eigen domeinnamen te maken. Gevraagd naar de reactie van de gemeente 's-Graveland deelt Martin Luif, woordvoerder van de gemeente, mee dat de drie gemeenten, die verwachten heringedeeld te worden, ondanks de plannen van van Boxtel toch de domeinnaam wijdemeren.nl in bezit willen hebben. De domeinnaam is eigendom van Plassennet Internetdiensten. Rik Jungmann, mede-eigenaar van Plassennet wordt ook geciteerd in het stuk. Hij stelt dat aparte domeinnamen voor de overheid (net als in Engeland en de VS) verreweg de beste oplossing is om meningsverschillen over domeinnamen tussen overheden en anderen te voorkomen.

Hieronder het ANP bericht van 12 september dit jaar waarin de plannen van Minister van Boxtel worden beschreven:

TWEEDE KAMER

Alle overheidsinstellingen onder een paraplu op internet

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten en andere overheidsinstanties kunnen nog voor het eind van dit jaar gebruik maken van het internetdomein 'overheid.nl' voor hun website. Alle sites van overheden 'hangen' dan samen onder het internetportaal overheid.nl. Zo zou de gemeente Rijswijk bijvoorbeeld het adres www.rijswijk.overheid.nl krijgen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat nog dit jaar alle gemeenten, ministeries, provincies en waterschappen via het portaal te benaderen zijn. Ook verzelfstandigde overheidsorganisaties kunnen er gebruik van maken. Minister Van Boxtel (Informatie en -communicatietechnologie) hoopt op deze manier de overheid 'dichter bij de burger te brengen'.
Gemeenten vragen al langer om een gemeenschappelijke site. Tot nu toe was dit technisch moeilijk te organiseren. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de 'technische hobbels' nu
opgelost. De gezamenlijke portalsite kost de overheden en overheidsinstellingen, volgens hem, niets.
Internetgebruikers kunnen onder het internetportaal www.overheid.nl terecht bij de instellingen. Ze kunnen ze ook vinden als ze na www. de naam van de instelling intikken, gevolgd door overheid.nl. De site overheid.nl bestaat al langer, maar wie op die site bijvoorbeeld de gemeente Hardenberg aanklikt, wordt doorgelinkt naar het webadres www.startnet.nl/harden/gemeente. Dat
wordt straks dus anders.
Gemeenten moeten volgens Van Boxtel deelnemen aan het gezamenlijke internetproject. Als gemeenten daarnaast hun eigen sites willen handhaven, is dat, volgens het ministerie, geen
probleem.
Het gros van de gemeenten heeft nog geen eigen site op internet.
Volgens Van Boxtel moeten zij nu grote haast maken om voor het eind van het jaar een site op orde te maken. De bal, zo vindt de minister, ligt nu bij de gemeenten. Ze hebben geen excuus meer om geen site op internet te hebben.


Appartementen op Antoniusschool

11 oktober 2000. Vorige week kwam het onderwerp ter sprake in de commissievergadering, vandaag bericht de Gooi- en Eemlander erover. Er wordt bij de nieuwbouw van de Antoniusschool aan de Zuidsingel op een creatieve manier met ruimte omgesprongen. Er zullen namelijk twee appartementen op het dak gebouwd worden, die met weinig moeite omgebouwd kunnen worden tot extra lokalen. De opbrengst van de appartementen zal helpen bij de financiering van de bouw van de school. De Antoniusschool heeft recht op 10 permanente en 2 tijdelijke lokalen. De plannen zijn al jaren oud. Het afwachten is of het Ministerie van Ruimtelijke Ordening toestemming geeft om te bouwen. Het gebied ligt namelijk op de grens van het roemruchte groene hart. Op 26 oktober zal de raad beslissen over een voorbereidingskrediet.


Kozijn: Palingroken terug

11 oktober 2000. Het regiokatern van de Gooi- en Eemlander opent vandaag met een groot artikel over het Nederlands Kampioenschap Palingroken en de wens van burgemeester Kozijn om dat kampioenschap weer naar Kortenhoef te halen en in ere te herstellen. Tot voor enige jaren vond dit festijn op de Meenthof plaats. Op een zeker moment ontstond er een discussie met de Keuringsdienst van Waren nadat de Warenwet was aangepast, met als gevolg dat het kampioenschap sneuvelde. Het kampioenschap was op dat moment voor een zeer belangrijk deel een markt voor de verkoop van gerookte paling.

Kozijn is bezig om een Stichting Nederlands Kampioenschap Palingroken op te richten. Daarbij wil hij de vergunningen goed regelen. Hij denkt volgend jaar weer een kampioenschap in Kortenhoef op de rails te hebben.


Barend van Voorden overleden


Barend van Voorden

10 oktober 2000. Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Barend van Voorden, de Kortenhoefse schilder, gisteren is overleden. Barend was een markante figuur in het Kortenhoefse dorpsleven. Hij werd 89 jaar. Barend was de zoon van de Rotterdamse schilder August van Voorden. Hij was jarenlang actief in de Stichting Kunst aan de Dijk waarvoor hij zich samen met Flip Hamers inzette. Barend van Voorden maakte grote indrukwekkende expressionistische schilderijen, meestal in donkere tinten. Hij woonde zeer lang aan de Kortenhoefsedijk in een monument in de kern van het oude dorp, waar hij een teruggetrokken leven leidde. In april van dit jaar werd er door de NCRV een programma over hem uitgezonden in de serie "de Stoel". Ook toen kwam het filosofische, dichterlijke karakter van Barend sterk naar voren. Wij zullen hem missen in het dorpsleven en wensen zijn familie en bekenden veel sterkte bij dit verlies. 


Lobby Utrecht tegen herindeling

7 oktober 2000. Op de voorpagina van het regiokatern stond bovenstaande prominente kop met dito artikel. Even een citaat uit de aanhef: "De provincie Utrecht is bezig met een laatste offensief om Loosdrecht binnenboord te houden. Gedeputeerde Staten van Utrecht trachten de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de gemeentelijke herindeling van Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg ongewenst is en de ontwikkeling van de recreatie in de regio blokkeert."
De provincie stelt dat de regio Vecht-Plassengebied enorme potenties heeft op het gebied van recreatie en toerisme, die bedreigd worden door Amsterdam-Zuidoost, Schiphol, Leidse Rijn, de HSL, de A2 en de verdubbeling van de spoorlijn  Amsterdam - Utrecht.

Voorts wordt aangevoerd dat het Plassenschap Loosdrecht (ter bevordering van het (water)toerisme) in gevaar komt. Noord-Holland, Hilversum en Amsterdam stapten er al eerder uit. Gemakshalve wordt in de biref van Utrecht aan de vaste commissie van de Tweede Kamer vergeten dat Loenen (ook Utrecht) al eerder zelf uit het Plassenschap stapte.

De brief werd door Utrecht geschreven in het kader van de openbare hoorzitting die op 16 oktober in het Provinciehuis van Utrecht wordt gehouden door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer.

Voor diegenen die de historie van de zigzagbesluitvorming van de Provincie Utrecht niet meer helemaal paraat hebben, klik hier. Of kijk hier in het nieuwsoverzicht van D66 's-Graveland uit februari 1999. Er staat ook nog ťťn en ander op de pagina van januari 1999. Als je de krantenkoppen uit die maand terugziet geloof je je ogen niet.


Geen busrit voor Kamer

4 oktober 2000. De G&E meldt vanavond dat de kamercommissie op 16 oktober wel rond zal rijden in Vianen en omstreken, maar een bezoek aan Wijdemeren laat voor wat het is. Dat is onder andere ingegeven door het feit dat er vrijwel geen bezwaren uit de drie gemeenten zijn gekomen. Voor de hoorzitting hebben de provincies Utrecht en Noord-Holland zich aangemeld. Ook de bewonersvereniging Horstermeerpolder en de betroffen gemeenten gaan inspreken.

Burgemeester Kozijn vindt het jammer dat de kamerleden niet komen, maar acht het een gunstig voorteken voor de stemming in de kamer. Kennelijk zit men daar ook op ťťn lijn dat de herindeling een goede zaak is.


JOP

4 oktober 2000. Vanavond was er een gecombineerde commissievergadering omdat er zo weinig agendapunten te behandelen waren. Het bleek echter dat het wel een zeer bewogen vergadering werd. Waar ging het om?

Het bleek dat er gisteren een inspraakavond is gehouden voor bewoners van de Bernard van Beeklaan over de plaatsing van een Jongeren Opvang Plek, een JOP. In de Gooi- en Eemlander van vanavond stond al een groot artikel onder de kop "Bewoners Van Beeklaan fel tegen komst JOP". Daarin werd beschreven hoe luidruchtig de inspraakavond is verlopen. De grootste grief van de bewoners was dat het college een plaats voor de JOP had bepaald en dat over die plaats niet te praten viel. Dit feit werd door wethouder Co de Kloet (Dorpsbelangen) bij de aanvang medegedeeld, waarna een inwoner direct de zaal verliet waarbij hij de deur met een klap achter zich dichtsloeg.

Vanavond was dit onderwerp uiteraard het belangrijkste onderdeel van de vergadering. Wethouder de Kloet deelde mede dat er op de agenda van de komende raad een voorstel voor deze JOP op deze plaats komt. Als de raad dat voorstel afstemt, dan houdt het College op met zoeken naar een plek. De meeste leden van de commissie waren tegen een JOP of onthielden zich van een uitspraak over het onderwerp omdat zij eerst met hun fractie wilden overleggen. Voorts was er nogal wat kritiek op het feit dat de raadsleden niet op tijd uitgenodigd waren en dat er eerst ingesproken werd en pas daarna het onderwerp in de commissie behandeld werd. En dat, meteen na de raad waarin nogal veel kritiek was geleverd op de inspraak rond de Oranjeweg/Julianaweg. Uit de krant maakten diverse raadsleden op dat de bewoners voor het blok waren gezet, een feit waarop zij kritiek uitoefenden.

Burgemeester Kozijn mengde zich op zeker moment met kracht en veel emotie in de discussie en stelde dat er, als de raad geen JOP plaatst, geen politieoptreden zal zijn bij overlast omdat de gemeente zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Op de publieke tribune leidde dit tot boegeroep en gegrom van afkeuring.

Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) vroeg tijdens de discussie enige malen naar de stand van zaken van de JOP in Ankeveen. Op een later tijdstip trad een delegatie van de Ankeveense jeugd naar voren. Zij pleitten sterk voor een JOP. Wethouder de Kloet deelde mede dat de buurt daar achter een JOP staat. Versa, de organisatie voor Jeugd- en Jongerenwerk, zal binnenkort contact opnemen met de jeugd in Ankeveen om verder overleg te starten.


Albert Voorn

3 oktober 2000. De Gooi- en Eemlander bericht vandaag dat een beetje zilveren glans van de medaille van springruiter Albert Voorn afstraalt op Kortenhoef. Albert is geboren en getogen in Kortenhoef, maar woont nu in Someren. Zijn moeder, Wil Voorn, woont nog wel in Kortenhoef. In het stuk vertelt zij hoe ze de zaterdagnacht heeft opgezeten om de verrichtingen van haar zoon Albert te bekijken. Als het te spannend werd keek ze even niet en deed ze haar oren dicht. Ook wij feliciteren onze oud dorpsgenoot en zijn moeder uiteraard met het prachtige behaalde resultaat.


Tolpoortjes

3 oktober 2000. Er is in de regio een discussie losgebarsten over de plaatsing van de tolpoorten voor rekeningrijden. Het zijn de gemeenten Loenen, Breukelen, Abcoude en Maarssen die zich verzetten tegen de plaatsing van een tolpoort op de A2 tussen de N201 (Vreelandseweg) en Breukelen. De gemeenten zijn bang dat de poort het sluipverkeer zal bevorderen over de oude Utrechtseweg door alle genoemde gemeenten. Zij stellen voor de poort bij het knooppunt Holendrecht bij Amsterdam Zuidoost te plaatsen opdat het voor automobilisten (die niet door Abcoude mogen) geen zin heeft deze sluiproute te kiezen. Overigens zijn zij eigenlijk helemaal tegen rekeningrijden.

Voor de mensen die vanuit 's-Graveland en Loosdrecht naar de A2 willen heeft de hierboven aangehaalde discussie ook betekenis. Als het sluipverkeer via Loenen toeneemt zal de Vreelandseweg tussen Loenen en de A2 ook drukker worden. Hetzelfde geldt voor de Loodijk zodra rekeningrijden op de A1 is ingevoerd. Ook dat verkeer zal trachten via de Loodijk de heffing te ontwijken.

Los van de bovenstaande discussie heeft de ANWB heeft alle raadsleden en wethouders van gemeenten in Nederland opgeroepen om zich te verzetten tegen de invoering van rekeningrijden.


nieuwshome.gif (2185 bytes)