nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
Oktober 1999

Kliko's

30 oktober 1999. Ook in 's-Graveland zullen waarschijnlijk minicontainers (z.g. Kliko's) ingevoerd worden voor de ophaal van huisvuil. In Nederhorst den Berg en Loosdrecht gebeurt dat al. In 's-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef is de vertrouwde huisvuilzak nog wekeleijks te vinden. Als de commissie grondgebied het woensdag goed vindt, dan zullen alle huishoudens een gft- en een restafvalbak krijgen.


Sinterklaas per heli.

30 oktober 1999. Omdat de traditionele aankomstplaats van Sinterklaas dit jaar is omgetoverd tot een werkterrein voor het uitbaggeren van de 's-Gravelandse Vaart zal Sinterklaas dit jaar op 13 november om tien voor twee bij de Sporthal de Fuik aankomen per helikopter.


Bomen vervangen

29 oktober 1999. Het kon wel eens een tijdje flink kaal worden op sommige plekken in 's-Graveland. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat er een aantal monumentale bomen gekapt zullen worden door Natuurmonumenten. Dit jaar komen enkele reusachtige bomen bij het hoofdkantoor van Natuurmonumenten, Schaep en Burgh, aan het Noordereinde aan de beurt. Volgend jaar zullen een aantal bomen aan de Leeuwenlaan het loodje moeten leggen. Deze laatste zijn beuken van meer dan 120 jaar oud. Er zal pas gekapt worden als het onverantwoord is om de bomen te laten staan.


Record: Kortste raad.

28 oktober 1999. Op de publieke tribune zaten vanavond vier studenten met een blocnote in de aanslag om te noteren wat er zich af zou gaan spelen. De teleurstelling bij hen moet groot geweest zijn. Nadat burgemeester Kozijn een minuut stilte ter nagedachtenis van Ferry Staal had laten houden, waarbij een boeket rode rozen op zijn plaats aan de tafel werd gelegd en de burgemeester een gedicht had voorgelezen begon de vergadering om 20.05 uur.

Tijdens de vergadering (circa 15 agendapunten) werd twee maal het woord gevraagd door Rie Boeve. Eťnmaal om te zeggen dat ze blij was met de komst van het fietspad langs het Stichts End naar Ankeveen en ťťnmaal om te vragen of het betrekken van de Kortenhoefsedijk bij het project Kijk op de Wijk extra geld zou gaan kosten. Wethouder Wim Neef kon haar melden dat dat nog niet te zeggen was.

Om 20.15 werd het laatste punt, de rondvraag aan de orde gesteld. Omdat niemand iets voor de rondvraag had was de vergadering toen ook meteen weer afgelopen en stonden we weer buiten. Een absoluut record, 10 minuten. En de studenten? Die hadden aan twee zinnetjes genoeg.


Beheerder in de Dobber?

28 oktober 1999. Het College van B&W van 's-Graveland stelt voor om een "commerciŽle"  beheerder in dorpshuis de Dobber in Kortenhoef aan te trekken. Zoals bekend werd het dorpshuis een maand geleden onverwacht door het bestuur van de Dobber aan de gemeente teruggegeven. De constructie met de beheerder wordt vergelijkbaar met die van de Fuik. Hij zal, volgens het voorstel van B&W, zijn werk voor een vaste aanneemsom uitvoeren. Daar bovenop kan hij zijn inkomsten verhogen door eigen inspanningen en activiteiten met als gevolg omzetverhoging. Volgens wethouder de Kloet zal de gemeente er in ieder geval voor moeten zorgen dat de verenigingen gebruik kunnen maken van de Dobber. Volgende week dinsdag komt dit onderwerp voor advies in de commissie burgerzaken.


Jeugdwerk Ankeveen

De Gooi- en Eemlander van 23 oktober 1999 meldt dat Ankeveen in samenwerking met 's-Graveland zijn eigen jeugd- en jongerenwerk gaat verzorgen. Dit initiatief werd genomen door Nelleke Schenkkan, fractievoorzitter van Algemeen Belang in de raad van 's-Graveland. Zij denkt aan kleinschalige projecten als minicursussen EHBO, bandenplakken, timmeren, sport en streetdance. De officiŽle opening zal plaatsvinden op woensdag 3 november om twee uur in de kantine van de A.S.V. '65.


Jan Metz ereburger

metzereburger.gif (10013 bytes)

metzereburger.jpg (8314 bytes)
Foto: Ton Kastermans

Vijfhonderd leerlingen, oud- leerlingen, vroegere en huidige collega's bezochten op 22 oktober 1999 de receptie die aan Jan Metz, oud schoolhoofd van de Lokinschool in Ankeveen, werd aangeboden. In het diepste geheim had de feestcommissie iedereen opgespoord die iets te maken had met dit afscheid. Het bleek ook een mooie reŁnie te zijn. Burgemeester Kozijn verblijdde hem met het ereburgerschap van de gemeente 's-Graveland.

Witbaard wil de titel

asvsgrave.jpg (15456 bytes)

Ton Witbaard (staand linksvoor) trainer van 's-Graveland heeft het naar zijn zin bij 's-Graveland. Het gaat goed, op weg naar de titel. Opvallend citaat uit dit artikel uit de Gooi en Eemlander van 22 oktober 1999 is: "Nu heeft Witbaard te maken met een voorzitter, Joop Glijn, die elke maandag met een paar anderen op de club de kleding komt wassen. "Prachtig, die betrokkenheid. Dat zie je alleen maar bij een echte dorpsvereniging. Of zo'n vrouw die bijna elke dag achter de bar staat. En jongens uit de selectie, die ook met de jeugd bezig zijn en vrijdagavond na onze training alvast de pupillendoeltjes voor zaterdag neerzetten. De onderlinge band is hier heel hecht."


Klachten over AZC

oudeherberg.gif (10810 bytes)

oudeherberg.jpg (20144 bytes) Het voormalig hotel de Oude Herberg aan de Kerklaan is sedert twee jaar ingericht als asielzoekerscentrum.

Er zijn circa 45 bewoners gehuisvest in een wisselende samenstelling.

In de Gooi- en Eemlander van 22 oktober een groot artikel over de klachten van de familie Elders - Jonges die vlak achter de Oude Herberg wonen. Zij hebben in een brief aan de gemeenteraad geklaagd over de overlast die de kinderen uit dit asielzoekerscentrum veroorzaken.

Sommige buurtbewoners vallen ze bij, andere zeggen nergens last van te hebben.

Burgemeester Kozijn vindt het jammer dat de familie de openbaarheid heeft gezocht. Ze hadden beter naar de Burgemeester of de politie kunnen gaan vond hij.


Ferry Staal overleden

ferrystaal.gif (6101 bytes)

ferrystaal.jpg (11799 bytes) Gisteren, 20 oktober 1999, kwam het onstellende bericht dat Ferry Staal, fractievoorzitter van de PvdA/Groen Links fractie in de raad van 's-Graveland volkomen onverwacht overleden is.

Ferry, 53 jaar oud,  was een gedegen en integer raadslid gedurende vele jaren. Trouw aan de socialistische beginselen. Ook in de Gooi- en Eemlander van vandaag spreken Rie Boeve, Wim Kozijn en Co de Kloet hun waardering uit voor de betrokkenheid van Ferry bij de gemeente en het verenigingsleven.

De gemeente verliest in hem een trouw raadslid.

Wij wensen vooral zijn vrouw en kinderen veel sterkte met dit dramatische verlies.

 


Piet Dekker

pietdekker.jpg (12264 bytes)

In de Gooi en Eemlander van zaterdag 16 oktober stond in de zaterdagbijlage een groot artikel van Martin Vlaanderen over dorpsgenoot Piet Dekker met een prachtige foto van Ton Kastermans. Onder de titel "De ongelijke strijd van botenbouwer Piet Dekker" beschrijft hij zijn liefde voor het Hollandse houten schip en dan met name de botter. Het aantal botters loopt achteruit. "Als eigenaar zit je in een voortdurend gevecht tegen verrotting of verdroging als het schip niet in het water ligt. Bij het juiste onderhoud kan een houten schip wel duizend jaar mee gaan." :aldus Piet.

Eigenlijk vindt hij het te druk in Kortenhoef met het geluid van de Vreelandseweg en Schiphol, maar hij ziet zichzelf toch ook niet wegtrekken.


Actie tegen hardrijders

mindersnel1.gif (4920 bytes)

mindersnel2.jpg (11777 bytes)
Foto: Ton Kastermans

De Gooi- en Eemlander bracht op 16/10/1999 een groot artikel over de protesten van de schoolkinderen tegen het te hard rijden door automobilisten. Op versierde fietsen reden zij van school naar het gemeentehuis. Er kon een walkman gewonnen worden voor de mooiste fiets. De prijs werd gewonnen door Lianneke Wellens uit groep vijf van de Antoniusschool.

Onlangs werd de snelheid door de politie gemeten. Het resultaat was schrikbarend. 3500 hardrijders kregen een bon, ofwel een kwart van alle bekeuringen in het Gooi.

Op de terugweg werd burgemeester Kozijn getransporteerd in een soort rolstoel door de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling 's-Graveland de heer Hans van Dijk.

kozijnfietshelm.jpg (5109 bytes)
Burgemeester Kozijn heeft iets met helmen.
Onlangs droeg hij er ook ťťn bij het leggen van de eerste steen van de nieuwbouw in Ankeveen.

Hij draagt ze met verve.

OZB stijgt niet!

begr2000.gif (12435 bytes) De Gooi- en Eemlander van 15 oktober 1999 meldt dat de Onroerend Zaak Belasting in het jaar 2000 in 's-Graveland niet zal stijgen. Slechts de inflatiecorrectie zal worden toegepast.

 

Er was een gat van zes ton in de begroting. Dat gat is opgevuld met het geld dat de gemeente van Dutchtone heeft ontvangen voor het illegaal plaatsen van GSM masten, er komt meer geld van het rijk, de geplande ondergrondse opslag van huisvuil vervalt en de zalmsnip wordt voor de bewoners driekwart zalmsnip. Ofwel de gemeente keert niet honderd, maar 75 gulden uit aan de bewoners.

zalmsnip.gif (2530 bytes)

Burgemeester Kozijn gaf al eerder aan het oneens te zijn met deze wijze van dekking. Hij wenst het structurele tekort ook structureel op te vangen door de OZB wel te verhogen. De wethouders Neef (CDA) en de Kloet (DB) houden echter vast aan deze dekking. DB heeft inmiddels ontdekt dat hun verkiezingsbelofte (OZB 20% omlaag") niet haalbaar is nu de partij in het College zit.

4000!

De teller op de homepage staat vandaag 12 oktober 1999, op 3992. Vandaag of morgen gebeurt het. We gaan door de 4000 bezoekers. Een mijlpaal. Mail even als je die 4000 op je scherm ziet staan. (Als er meerderen zijn die melden dat ze de 4000ste waren, dan krijgen ze allemaal een eervolle vermelding. Zo zijn we ook weer.)


Jan Metz neemt afscheid

janmetz1.gif (10997 bytes)

janmetz3.jpg (9649 bytes)
janmetz2.gif (5585 bytes)

Al eerder kondigden wij aan dat Jan Metz, directeur van de RK Josef Lokinschool in Ankeveen zou stoppen met werken. Eind oktober is het zover na 35 jaar. De Ankevener gaat van zijn rust genieten samen met zijn vrouw Tineke die ook aan de school verbonden is. Wij wensen hem een goede tijd toe, hij heeft het verdiend. (Bron: Gooi- en Eemlander, 12/10/1999)


VVN: Kortenhoefsedijk

vvn.gif (5543 bytes)

Het project Kijk op de Wijk zal zich ook gaan bezighouden met de Kortenhoefsedijk. Kijk op de Wijk is een project waarin alle belanghebbenden onder leiding van Veilig Verkeer Nederland oplossingen proberen te bedenken voor de verkeersproblematiek in onze gemeente. In de commissievergadering van 7 oktober 1999 werd na toelichting van de kant van VVN positief geadviseerd om ook de Kortenhoefsedijk in het project te betrekken. De raad neemt eind oktober een besluit hierover.


Veiling Swaenenburgh

swaenenburg.gif (9666 bytes)

Voor de tweede keer in twee jaar zou het buiten Swaenenburgh vanwege financiŽle problemen openbaar bij opbod verkocht worden.
Op het laatste moment werd weer een schikking getroffen waardoor de veiling niet doorging. Het totaal omvat twaalf hectare grond, het huis, enkele garages, een tuinmanswoning, een verhuurde portierswoning en twee tuinhuizen. Er zitten een aantal bedrijven in. (bron: G&E 7/10/1999)

Kosten inhuur dramatisch

inhuur.gif (7348 bytes)

In de G&E van 7 oktober stond bovenstaande kop. In het artikel werd gemeld dat Bram van Grasstek, hoofd financiŽn, een overzicht heeft gemaakt van de kosten die zijn ontstaan als gevolg van het grote aantal langdurige vakatures op het gemeentehuis. De oppositie (AB, VVD en PvdA) had om dit overzicht gevraagd. Die kosten bedragen ongeveer een miljoen, maar door de niet betaalde salarissen van vertrokken medewerkers er weer vanaf te trekken bedragen de netto kosten ongeveer een half miljoen gulden dit jaar.

Het lastige is natuurlijk dat de bereidheid om te gaan werken in een gemeente die samengevoegd gaat worden niet al te groot is, zeker niet op een leidinggevende positie. Deze kosten zal de gemeente dan ook nog wel een tijdje moeten blijven dragen vrezen wij. Want zonder leiding kan ook niet. (Overigens zal ook Bram van Grasstek binnenkort vertrekken zoals wij al eerder meldden.)


Bestuurders gesneuveld

Vandaag, 6 oktober 1999, vond het debat plaats over het bankieren van de provincie Zuid-Holland. De eindbalans van de "Ceteco" affaire, die tientallen miljoenen kostte was het vertrek van vier gedeputeerden en een commissaris van de koningin. Mevrouw Leemhuis (VVD) had de twijfelachtige eer om de eerste CdK te zijn die op deze manier haar loopbaan zag stranden.

leemhuis.jpg (2486 bytes)


Zetduivel en reunie

De inwoners van onze gemeente herkennen ongetwijfeld het 14 daagse kwaliteits huis-aan-huis blad (25ste jaargang Nr. 1). De zetduivel sloeg deze week toe. Vorig jaar was het al oktober, maar dit jaar is het nog veel oktoberber....

oktoberber.jpg (4318 bytes)

In de Wie Wat Waar van deze week een zeer uitgebreid artikel van Joop Glijn over de grote reunie in Ankeveen tijdens het 1000-jarig bestaan volgend jaar. Dat wordt volgend jaar van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 6 mei gevierd. Er wordt een speciale jubileumvlag ontworpen met de Ankeveense Ooievaar.

Er wordt ook een oproep gedaan om al die oud Ankeveners te vinden en diegenen die fotomateriaal kunnen leveren.

U kunt contact zoeken via http://www.ankeveen2000.nl/ , u kunt ook een email sturen naar info@ankeveen2000.nl .

Maar ouderwets per telefoon of post kan ook:
Reunie Commissie Comitť 2000:
Tiny Beemsterboer-Koster, Barthold Ingellaan 4, 1244 PA Ankeveen, tel. 035 6561507

Bent u een ex-Ankevener, weet u een ex-Ankevener of heeft u materiaal over Ankeveen, aarzel niet en neem contact op.


Kozijn tegen begroting

kozijnbegroting.gif (18388 bytes)

In de Gooi en Eemlander van 5 oktober was bovenstaande kop te vinden. Een opvallende kop.

In het artikel stelt burgemeester Kozijn dat hij het oneens is met de dekking van enkele posten in de begroting voor 2000. Co de Kloet (wethouder financiŽn) zegt dat er sprake is van een principiŽel verschil van mening dat geen problemen veroorzaakt binnen het college.

De wethouders hebben een begroting opgesteld waarin een aantal zaken incidenteel gedekt zijn. Kozijn pleit voor een structurele dekking. Als het aan hem ligt wordt voor structurele dekking de onroerend zaak belasting (OZB) volgend jaar verhoogd met 12%.

Neef en de Kloet achten een dergelijke dekking niet nodig, met name vanwege de naderende herindeling. Een meerjarenbegroting heeft volgens hen geen zin vanwege de fusie.

Omdat de aanbiedingsbrief bij de begroting nog niet klaar is wil verder niemand iets kwijt over posten die gedekt moeten worden en hoe. Eerst moet de raadsleden die stukken hebben voordat men er in het openbaar over gaat discussieren.

De Kloet: "Alleen als de raad achter Kozijn gaat staan hebben we problemen. Maar ik vermoed dat dat niet gebeurt." Ook Wim Hafkamp (VVD) voorziet geen crisis.

Co de Kloet sluit uit dat het meningsverschil over de begroting gestoeld is op onvrede over het feit dat de portefeuilles van de burgemeester eerder dit jaar beperkt zijn. "Ik kan natuurlijk niet in zijn hart kijken. Maar ik ga ervan uit dat hij het serieus meent en dat hij niet vanuit rancune handelt." :aldus de Kloet.

Noot redactie: Als een burgemeester publiekelijk verklaart dat hij tegen een deel van de begroting is dan is er wat aan de hand. Uiteindelijk maakt hij deel uit van het college van B&W en draagt hij medeverantwoordlijkheid voor de besluiten die dat college neemt. De nood moet hoog gestegen zijn wil een burgemeester met zo'n bericht de pers opzoeken.


Sociale Zaken gefuseerd

Uit de Gooi en Eemlander van 4 oktober 1999 onderstaand artikel.

De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg zijn vanaf vandaag samengevoegd. De centrale administratie komt in het gemeentehuis van Loosdrecht; de medewerkers zijn nu allen in dienst van deze gemeente. Wel houdt elke gemeente een loket.
De drie wethouders van sociale zaken blijven de bestuurlijke leiders van de dienst. Piet Goosen, wethouder van Nederhorst den Berg, ziet deze vrijwillige samenwerking als een voorzet voor het samengaan van de drie gemeenten in de
toekomst. Hij hoopt dat het een vervolg kan krijgen voor andere diensten.
"Mocht de samenvoeging van de drie gemeenten overhoopt niet doorgaan, dan heeft dat geen consequenties, omdat sociale zaken weinig met de provincie te maken heeft, maar voornamelijk met het rijk", alsdus de Loosdrechtse wethouder Kluit. De dienst heeft momenteel 160 uitkeringsgerechtigden. Het minimumbeleid van de drie gemeenten is gelijkgetrokken. Volgens de wethouders is dit een ruimhartig beleid; zo is de maximale uitkering voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen voortaan elfhonderd gulden per jaar.

Op een aantal uitspraken die hier gedaan worden door de wethouders is wel wat af te dingen en toe te voegen. Wij houden u op de hoogte.


Skelteren?

Sla je de krant open, zie je dit:

wpeE5.jpg (19211 bytes)

De onvolprezen fotograaf van de Gooi- en Eemlander, Ton Kastermans, betrapte ex-wethouder 't Hoen (VVD, links) en huidig wethouder Wim Neef (CDA, rechts) terwijl zij, omringd door lokale beroemdheden en medewerkers van de gemeente, een rondje over de vernieuwde gemeentewerf reden. (Dat doen zij niet iedere dag denken wij...., hoewel, wie weet?)

De aanleiding was dat de werf een aantal aanpassingen heeft ondergaan waardoor hij voldoet aan de nieuwste milieu- en arbo-eisen.


Meer geld uit gemeentefonds

Gemeenten krijgen een zeer groot deel van het geld voor hun begroting van het rijk. Uit een fonds dat het gemeentefonds heet. De afgelopen jaren werd de bijdrage van het rijk aan 's-Graveland ieder jaar tonnen lager. (De reden waarom de onroerend goed belasting omhoog moest om hetzelfde voorzieningen niveau te kunnen handhaven.)

Na regen komt zonneschijn. Tot blije verrassing van alle gemeenten in de regio wordt de korting op de uitkering uit het gemeentefonds aanzienlijk verzacht.
Er was begroot dat de korting voor 's-Graveland in de loop van enkele jaren 1.383.800 gulden zou zijn. Naar nu bekend is geworden is de regeling weer eens aangepast en zal de totale korting "slechts" 570.350 gulden bedragen (en dat op een totale brgoting van circa 20 miljoen).

Wij hebben het al eerder betoogd op deze plek, het rijk maakt degelijk begroten voor gemeenten bijkans onmogelijk met deze loterij. (Misschien toch maar eens die meneer Baarspul uit Zuid-Holland inhuren om een beetje bij te sprokkelen.)

In de Gooi- en Eemlander van 1 oktober 1999 wordt Bram van Grasstek (financiŽn) geciteerd:
"Dit is uitermate gunstig voor onze inwoners. Het betekent toch dat we minder hoeven te bezuinigen. We zijn het al aan het doorrekenen voor de begroting."


Lee(m/n)huis

Af en toe enige aandacht aan wat er landelijk politiek speelt. Vandaag, 1 oktober 1999,  was de dag van Kees van Dijk. Met zijn commissie van drie onderzocht hij de leningen die Zuid-Holland verstrekte. Eťn van die leningen was aan Ceteco. Dat bedrijf verkeert nu in surceance van betaling. De mogelijkheid bestaat dus dat Zuid-Holland naar tientallen miljoenen kan fluiten. Jammer voor de belastingbetaler.

Het oordeel van de commissie: "De provincieleiding heeft in 1995 onwettig en onaanvaardbaar gehandeld door in het geheim te gaan bankieren."
"Het besluit was bovendien ondeugdelijk, extreem riskant en democratisch ontoelaatbaar omdat Provinciale Staten buiten spel werden gezet."

Commissaris der Koningin, mevrouw Leemhuis (VVD) en haar college van GS zal volgende week woensdag door PS beoordeeld worden.

Eerder verklaarde zij in alle toonaarden dat zij weliswaar voor de leningen getekend had, maar dat zij geen idee had waar zij voor tekende. Dat blijkt nu toch wat anders te liggen om het understatement van het jaar te maken.

Zo lusten wij er nog wel een paar....

PS. Waarom heten de betrokkenen altijd Zomerdijk, Dijkhuis en Dijkstal als er een overstroming op de televisie te zien is en heten ze Leenhuis en Baarspul als het over geld gaat. Dat kan toch geen toeval zijn.


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)