nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
Maart 1999

Willem Pouw

In de Gooi en Eemlander van 30 maart 1999 een groot artikel over Willem Pouw, de motor achter tal van evenementen in onze gemeente. De organisator van de Rommelmarkt en de Kofferbakverkopen. Hij heeft een nieuw initiatief ontwikkeld. Het project heet "Baby 2000". De allereerste baby die in 2000 in de Gemeente 's-Graveland geboren wordt krijgt 2000 Euro (4400 gulden). Daarnaast geven enkele bedrijven ook cadeautjes aan de eerste nieuwe burger van 's-Graveland.

willempauw.jpg (24678 bytes)


Nieuw College benoemd

In de raad van 25 maart 1999 zijn de nieuwe wethouders benoemd en is het nieuwe collegeprogramma besproken.

De raad had een wat narrig karakter. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat, afgezien van de VVD, geen enkele partij gedurende de afgelopen maanden een openbare toelichting heeft kunnen geven op wat er zich afspeelde. Er moest dus wel een soort van ontlading komen.

Het verslag in de Gooi en Eemlander van vrijdag deed geen recht aan wat er gezegd is. In dat stuk was er sprake van dat de raad op de oude voet doorging met moddergooien. Ons inziens was deze constatering niet terecht. Burgemeester Kozijn leidde de vergadering voortreffelijk. Alle partijen gaven uitleg over de vorming van dit college en waren het daarbij dikwijls oneens. Logisch.

Wij memoreren enkele merkwaardige momenten in de vergadering.

Zo was daar Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang die stelde dat een Collge met drie wethouders beter was geweest. Als argumentatie voerde zij aan dat in het geval van stakende stemmen voorstellen vaker terug naar de raad zouden komen. Nadja Jungmann (D66) maakte haar er echter op attent dat de gemeentewet voorschrijft dat bij stakende stemmen in het college de stem van de Burgemeester de doorslag geeft. Wel even iets anders.

Voorts gaf zij aan het nieuwe college het voordeel van de twijfel te geven. Toen zij daarna vroeg waarom men haar niet had uitgenodigd nadat de PvdA/GL had afgehaakt, werd haar duidelijk gemaakt dat zij er al eerder bewust uitgestapt was. Nadja Jungmann vroeg haar daarop om, als zij dat wilde alsnog toe te treden tot de coalitie, nu, of over bijv. een half jaar. Na enig doorvragen bleek zij dat toch niet te willen.

Zij stelde voorts dat D66 twee maal uit de collegeonderhandelingen was gestapt en er weer in terug was gekomen. Voorzover wij weten, en het betreft toch ons, is D66 er éénmaal uitgestapt en aan het eind door PvdA/GL, CDA en Dorpsbelangen in een brief teruggevraagd aan de onderhandelingstafel. Op een vraag om toelichting waar die twee maal vandaan kwam gaf zij geen antwoord.

Tenslotte de brief waarin D66 werd teruggevraagd. Ook hieromheen speelde zich een schimmenspel af. Ferry Staal stelde dat hij D66 niet had teruggevraagd. "Had hij dan niet mede die brief geschreven?" :vroeg Nadja Jungmann. Ja dat had hij wel, maar hij had het niet zo bedoeld. Althans, de brief was verstuurd door CDA en Dorpsbelangen, maar hij had de tekst nooit gezien. "Maar meneer Staal, ik heb toch met de inhoud van de brief vooraf met u overlegd, en u was het toch met ons eens?" vroeg Douwe van Essen (CDA). "Ja, maar ik heb de tekst nooit gezien!" antwoordde de heer Staal.
Om kort te gaan, wij hebben indertijd een uitnodiging van CDA, DB én PvdA/GL ontvangen. Of de PvdA/GL nu wel of niet achter die brief stond zulen wij nooit weten. Het was duidelijk dat de heer Staal zeer teleurgesteld was dat hij geen derde wethouder had kunnen worden, zoals hij geëist had, omdat CDA en DB dat niet wilden.

Was deze combinatie de ultieme keuze van D66. Nee. Wij hadden graag gezien dat de PvdA/GL en Algemeen Belang ook hadden deelgenomen aan deze coalitie. Dat heeft niet zo mogen zijn. Als ook D66 had afgehaakt, nadat AB en de PvdA/GL waren opgestapt, dan was deze gemeente onbestuurbaar geweest. En dat wilden wij niet.

De afgelopen periode heeft veel schade berokkend, ook aan het herindelingsproces, en daar maken wij ons de meeste zorgen over. Het is van harte te hopen dat hiermee het boek is dichtgeslagen en de gemeente weer voortvarend en constructief bestuurd kan worden.


Kozijn herbenoemd.

In de raad van 25 maart trakteerde Burgemeester Kozijn op gebak. Hij had zijn herbenoeming binnen voor een nieuwe periode van zes jaar of zoveel korter als de herindeling eerder komt. Inmiddels is hij al twaalf jaar burgemeester van 's-Graveland.


Zeventig tekort...

Na de definitieve telling van de stemmen in Noordholland bleek dat Joost Boermans slechts zeventig stemmen tekort kwam voor zijn zesde zetel in de Staten. Zeventig op de 700.000 uitgebrachte stemmen is wel erg nipt. Jammer...


Portefeuilleverdeling

Klik hier voor de portefeuilleverdeling in het College.wpe10.jpg (2381 bytes)


Ankeveen gaat feestvieren

wpeB.jpg (15138 bytes)

Ankeveen maakt zich op om in 2000 het duizendjarig bestaan te vieren. Hierboven het logo.


Gerrit van den Broek in de raad.

Aaanstaande donderdag zal Gerrit van den Broek voor de VVD tot de Raad toetreden. Hij zal Peter Jansen gaan vervangen die zeer onverwacht vorige maand uit de Raad stapte. Wij wensen Gerrit heel veel succes.

gerritvdbroek.jpg (5595 bytes)


Coalitie is rond!

nieuwcollege.gif (18169 bytes)

nwcollverkeren.gif (33668 bytes)

Gisterenavond, op 17 maart 1999, vond de laatste ronde plaats in de coalitieonderhandelingen tussen CDA, Dorpsbelangen, PvdA/Groen Links en D66. Eerst werd overeenstemming bereikt over het uit te voeren Collegeprogramma. Vervolgens werd overgegaan tot het bepalen hoeveel en welke wethouders er in het College zitting zouden nemen. Die bespreking is voor de PvdA/Groen Links aanleiding geweest om op het laatste moment toch te besluiten geen deel uit te gaan maken van de nieuwe coalitie. Het gevolg is dat er helaas toch weer een zeven - zes verhouding in de Raad zal zijn, CDA - Dorpsbelangen - D66.

Wethouders zullen Wim Neef en Co de Kloet zijn. Wij zullen de portefeuilleverdeling zo spoedig mogelijk publiceren. Hieronder het persbericht dat vandaag is uitgegaan

.persbericht.gif (32651 bytes)


Stemmen met hindernissen.

Uit de Gooi en Eemlander van 4 maart. De foto werd genomen bij het stembureau in de oude school aan de Kortenhoefsedijk.
Henk de Kloet (Dorpsbelangen, links) stapt naar voren om de helpende hand te bieden, terwijl Rie Boeve (PvdA/GL) de deur openhoudt. Hoezo politici niet dicht bij de burger....?

stemmenhinder.jpg (52389 bytes)


Nieuwe Coalitie rond?

nwecoalitie.gif (11832 bytes)

Op 4 maart schrijft de Gooi en Eemlander wat de trouwe lezers van deze pages al wisten.CDA en DB hebben D66 dringend verzocht weer aan de onderhandelingen deel te nemen nu AB en VVD niet meer deelnemen en daarmee de bezwaren van D66 zijn verdwenen.

"De VVD heeft zichzelf, vooral door het recente interview van Dick 't Hoen, buiten het speelveld gemanoeuvreerd" : zo schrijft de krant. Algemeen Belang (Nelleke Schenkkan) heeft zichzelf teruggetrokken omdat deze partij een coalitie wenst bestaand uit de voltallige raad.

De krant vervolgt:

"Of er twee of drie wethouders komen, maakt Nadja Jungmann niet uit. "Twee is goedkoper, maar drie kunnen meer werk verzetten. Er is nog wel wat te doen in de aanloop naar de samenvoeging. Daarnaast is er het plan Groenewoud (stichting nieuwe landgoederen) en de verkeersproblematiek op het Noorder- en Zuidereinde"

Tenslotte meldt de krant:

"Ruimte voor nieuw beleid zal er niet zijn zo blijkt uit wat Co de Kloet zegt."


Joost net niet erin.

Uit de Gooi en Eemlander van 4 maart 1999 onderstaande kop boven een artikel dat beschrijft hoe spannend de stemming voor Joost verliep. Waarschijnlijk kwam hij enkele tientallen stemmen tekort. Overigens gold voor Carla Folkerts, die voor de VVD kandideerde, min of meer hetzelfde. Ook zij kwam net voldoende stemmen tekort. Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat beiden in de loop van de komende vier jaar alsnog zullen toetreden tot de staten. Meestal haakt er wel iemand af gedurende zo'n lange periode.

joostkop.jpg (7225 bytes)

joost.jpg (25943 bytes)


Uitslag Verkiezingen Prov. Staten

Hieronder teletext pagina 851/15. De uitslag van 's-Graveland op 3 maart 1999.

wpe9B.jpg (23048 bytes)

Hieronder de einduitslag in Noordholland. Tot 97,5 % van de stemmen stond D66 op 6 zetels en zat Joost Boermans erin. Op het laatste moment zakte D66 naar 5 en viel hij er toch weer uit. Ontzettend jammer.

wpeA0.jpg (16859 bytes)

Afwijkend van het landelijk beeld is dat D66 zich vrij goed handhaaft. Waar D66 landelijk bijna gehalveerd wordt, houdt D66 zich in 's-Graveland goed staande. Triest is het om te zien dat de opkomst nu echt onder de 50% is gezakt.

Joost Boermans, ons lokale kandidaat Statenlid, haalde 103 voorkeursstemmen, waar de lijsttrekker Patrick Poelmann er 125 haalde. D66 's-Graveland is tevreden met het lokale resultaat, maar vindt het jammer dat onze lokale kandidaat het net niet gehaald heeft.


Terug aan de tafel.

Op verzoek van Dorpsbelangen en CDA heeft D66 op 2 maart 1999 weer plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel. Er is datgene gebeurd wat in de brief van Nadja Jungmann voorspeld werd. Afgelopen weekend schreef Nelleke Schenkkan een brief aan de overige partijen waarin zij opriep tot de vorming van een "oorlogscoalitie" (zoals zij het in haar brief noemde) bestaand uit 13 raadsleden en alle partijen samen. Omdat de vorming van deze, in haar ogen ideale coalitie, niet mogelijk bleek stapte zij uit de onderhandelingen. De VVD was al eerder van de onderhandelingstafel verdwenen. Daarmee was de oorzaak van het opstappen van D66 ook van tafel.

Op dit moment onderhandelen CDA, Dorpsbelangen, PvdA/GL en D66 over de vorming van een college en het daarbij behorende collegeprogramma.

 

nieuwshome.gif (2185 bytes)