In Memoriam Wout Hilhorst


Op dinsdag 27 oktober 1998 overleed Wout Hilhorst. Enige weken geleden werd hij ziek. Niemand vermoedde toen dat het zo snel bergafwaarts zou gaan.

Wij hebben Wout gekend als een hartelijke, eerlijke, altijd vriendelijke man met het hart op de juiste plaats. Altijd stond hij klaar om iedereen te helpen. Enthousiast lid van Dorpsbelangen, maar goudeerlijk en behulpzaam ook als D66 een beroep op hem deed voor de plaatsing van stukjes in de Wie Wat Waar. Hij bleef volstrekt objectief. Altijd vroeg hij later of het goed was geweest. En altijd had hij het prima gedaan....

Dat hij het hart op de juiste plaats had bleek wel dit voorjaar. Een laffe aanval van de Triangel op Nadja Jungmann, lijsttrekker van D66, tijdens de verkiezingscampagne wekte zijn woede op. Op eigen titel schreef hij een stuk in de Wie Wat Waar, waarin hij het voor Nadja opnam. Dat was Wout, recht door zee en wars van onrecht.

Het afleveren van de stukjes was altijd een gebeurtenis op zichzelf. Ga zitten, neem een biertje zeiden Nel en Wout. Voor je het wist was het een uur later. Vaak vielen er anderen ook binnen die deelden in de hartelijkheid en gezelligheid van Wout en Nel.

Het dorp en de inwoners hebben veel aan Wout te danken. Zijn leven lang actief in de politiek en het verenigingsleven.

Vandaag, zaterdag 31 oktober brachten tientallen mensen hem in Ankeveen naar zijn laatste rustplaats.

Wij zullen hem erg missen.

Nel en zijn kinderen wensen wij heel erg veel sterkte.

Hij blijft in onze gedachten.


Rik Jungmann.

HOME