ARCHIEF D66 'S-GRAVELAND
augustus 1998
augustus 1998

30 augustus 1998

Op de AROS waren vandaag Burgemeester Kozijn, Wethouder Douwe van Essen en Fractievoozitter Wim Neef te horen. Burgemeester Kozijn voer ongelooflijk uit tegen het CDA. Dat zij het dorp onbestuurbaar maken. Dat zij contact hadden moeten opnemen met Wethouder 't Hoen. Dat zij het image van 's-Graveland geschaad hadden.

Bovendien stelde hij dat hij persoonlijk beschadigd was door de motie. Hij had zo ontzettend zijn best gedaan om de boel heel te laten en de collegialiteit te bevorderen, en nu dit, deze breuk in zijn goede werk. Over Wethouder 't Hoen merkte hij op dat die toch had toegegeven dat hij een fout had gemaakt.

Als er iemand is die op dit moment de kwestie van de motie van afkeuring opblaast tot onmetelijke proporties, daarmee een eventuele oplossing onmogelijk makend, dan is het de Burgemeester. Wim Neef vroeg hem waarom hij zich niet net als Ernst Bakker (Burgemeester van Hilversum) opstelt, die zich niet met de twisten in het College en de Raad bemoeit. "Dat moet hij weten, ik ben anders." :was het antwoord.

D66 vindt het volstrekt onterecht om de schuld van het gebeurde geheel en al bij het CDA te leggen zoals de Burgemeester nu doet. Ook hij kent de hele voorgeschiedenis, en die rechtvaardigt niet om nu alleen het CDA tot zondebok te verklaren. Dorpsbelangen, Algemeen Belang en D66 waren er ook bij betrokken om van de VVD Wethouder nog maar te zwijgen.


29 augustus 1998

Vandaag was de wielerronde in Kortenhoef, een paar impressies:

wpe3.jpg (9343 bytes)
Het peloton raast voorbij.
wpe4.jpg (8850 bytes)
De geinterviewde renner kijkt angstig achterom of de truck van Wim Neef, bestuurd door Willem Pauw wel uitkijkt.
wpe5.jpg (6596 bytes)
Wethouder D. van Essen (op de rug gezien), Burgemeester W.J. Kozijn (rechts) en Raadslid W. Neef
wpe6.jpg (10340 bytes)
Ex-VVD Raadslid Els van Hall in de truck.
wpe7.jpg (9406 bytes)
De ronde-miss Heidi wacht links om de renners te kunnen kussen.
wpe8.jpg (7878 bytes)
Raadslid W. Hafkamp (VVD, links), H. de Kloet (DB, midden) en W. Neef (CDA, rechts in de ijskast).
wpeB.jpg (10214 bytes)
Ex D66 Fractievoorzitter Rik Jungmann trof Fractievoorzitter Co de Kloet van Dorpsbelangen langs het parcours.
wpeC.jpg (8822 bytes)
Een bekende dorpsgenoot, Martijn van den Brand, had zich fietsend (!) naar het wielrennen begeven.

De kranten lieten zich gisteren en vandaag niet onbetuigd over de Motie van Afkeuring die Wethouder 't Hoen afgelopen donderdag tegen zich kreeg ingediend. De Gooi & Eemlander, gisteren op de voorpagina en vandaag in het regiokatern, citeert Burgemeester Kozijn die meent dat er sprake is van een bestuurscrisis. W. Neef, fractievoorzitter CDA, en Nadja Jungmann, fractievoorzitter D66, delen deze mening niet. Zelfs de Telegraaf spreekt van "Rel in College 's-Graveland".


28 augustus 1998<

De Raad van 27 augustus 1998  was een bewogen Raad. Een kort ooggetuigeverslag.

De stemming kwam er al lekker in toen vrij in het begin de heer W. Hafkamp, fractievoorzitter van de VVD, uitsprak dat de door hem gewenste politiesurveillant maar in eigen tijd koffie moest drinken. Nadja Jungmann, interumpeerde hem met de mededeling dat ze die uitspraak nogal ongepast vond. Daarop repliceerde de heer Hafkamp: "Met wat u vindt Mevrouw Jungmann heb ik geen fluit te maken." Reden voor afkeurende geluiden op de publieke tribune en afhameren door Burgemeester Kozijn.

Op het punt van de cliëntenraad zag het College dat de wensen van D66 terecht waren en stemde met de wijzigingen op het voorstel in.

Bij het punt over goedkope huurwoningen voor jongeren in fase 7 van de Zuidsingel, waarvan het College eerder had gezegd bij monde van Wethouder 't Hoen dat er geen huurwoningen gepland waren is het voorstel bijgesteld. Er wordt nu wel onderzocht of dat kan.

Over dit onderwerp had F. Staal, fractievoorzitter van de PvdA fractie, een brief aan het College en de krant geschreven waarin hij stelde dat de Wethouder de Raad misleid had. Voorwaar niet niks zou je zeggen. Hij had het echter in zijn kwaadheid gedaan en het niet zo bedoeld.......Hij nam de term terug.

Tenslotte volgde een discussie over de bestuurlijke gang van zaken tijdens de brand op de Meenthof. Alle fracties (behalve de PvdA die niets zei) benadrukten dat allen (Politie, GGD, Brandweer, Gemeente, etc., etc. ) prima werk hadden geleverd. Maar,

De vervulling van het loco-burgemeesterschap riep vragen op. (Dorpsbelangen en D66 hadden hier schriftelijke vragen over gesteld.)

't Hoen opende door een verklaring af te geven. Enige citaten:
"Ja, ik heb van Essen niet gebeld. Dat is jammer."
"Ja ik had van Essen even moeten bellen toen ik naar Texel ging. Dat heb ik niet gedaan. Dat is jammer."

Toen kwamen de vragen uit de Raad:
Was 't Hoen nu wel of niet in functie toen hij op Texel zat tijdens de brand?
Waarom had hij, toen hij gebeld werd door de meldkamer, niet meteen Wethouder van Essen gebeld die in het dorp was?
Waarom had hij direct het commando zonder iets tegen van Essen te zeggen overgenomen toen hij na twee en een half uur arriveerde op de plaats des onheils? Enz., enz.
Co de Kloet: "Klopt het dat mevrouw van Essen thuiskwam en tegen Douwe zei: "Nou man ik zou maar eens naar de Meenthof gaan, want die staat in brand."?"

De Burgemeester verklaarde dat er een aantal zaken niet goed waren gegaan en dat er aanscherping van de vervangingsprocedures nodig was.

Dorpsbelangen diende een motie van afkeuring in waarin Wethouder 't Hoen gebrek aan collegialiteit, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en gebrek aan realiteitszin verweten werd.

Een schorsing volgde.

Na de schorsing was de motie medeondertekend door het CDA, D66, Dorpsbelangen en Algemeen Belang en werd er over de motie gestemd.

Voor stemden CDA, D66, AB en DB (7 stemmen (René Voigt was er niet).
Tegen stemden de VVD en de PvdA (5 stemmen).

De burgemeester sloot af met een ernstig verwijt dat het CDA de gemeente in een bestuurscrisis had gestort. Wim Neef, fractievoorzitter van het CDA, ontkende dit. De motie, zo zei hij, was een zwaar signaal aan Wethouder 't Hoen dat hij echt collegiaal moet samenwerken.


26 augustus 1998

De instelling van een Cliëntenraad blijft de gemoederen bezig houden. Eerst wilde het College een Wethouder als voorzitter. D66 wilde een onafhankelijke voorzitter. Met veel gesputter werd het voorstel voor komende Raad aangepast. Maar we zijn er nog niet. D66 wil in de Cliëntenraad (inspraak en advies) naast cliënten van de Sociale Dienst ook vertegenwoordigers van andere groepen die het moeilijk hebben. Ouderen met enkel AOW, mensen die gebruik maken van bijzondere bijstand, WAO'ers, etc. Dat wil het College vreemd genoeg niet. En dan wil het College, klap op de vuurpijl, geld dat bestemd is voor toeleiding naar de arbeidsmarkt (WIW) gaan gebruiken voor de Cliëntenraad. De argumentatie wordt er en passant door het College bij gezocht. Zitting hebben in een Cliëntenraad kan wel eens goed voor iemand zijn cv zijn en dan (toevallig) tot werk leiden. D66 is het hier principiëel mee oneens. WIW geld is voor uitstroombeleid en niet voor een Cliëntenraad. Overigens, mocht u denken wat moeten wij met een Cliëntenraad? Het is  sinds kort een wettelijke verplichting om die in te stellen. In de Raad van a.s. donderdag valt de beslissing.


22 augustus 1998

Jan Nagel begint terug te krabbelen. In de Gooi & Eemlander van vandaag stond een grote kop: "Leefbaar Hilversum trekt brief in." Uit opiniepeiling blijkt dat hij met name de zwarte piet krijgt toegespeeld door de kiezer voor de crisis die in het College van Hilversum is ontstaan.

Een kleine vooruitblik op de agenda van de Raad van aanstaande donderdag laat als belangrijkste punt de behandeling zien van de bestuurlijke gang van zaken rond de brand op de Meenthof. Burgemeester Kozijn riep vorige week zondag op de AROS dat de rust moest weerkeren en dat de Raadsleden terug in hun hok moesten. Dit n.a.v. de brief van Ferry Staal (PvdA) over de misleidende informatie die Wethouder Dick 't Hoen gegeven zou hebben over het niet opnemen van sociale woningbouw aan de Zuidsingel en het tumult dat was ontstaan nadat gebleken was dat Wethouder 't Hoen de brand op de Meenthof per GSM vanaf Texel meende te kunnen besturen.

Of de opmerking "terug in je hok" van een Burgemeester tegen Raadsleden getuigt van respect en of dat nu zo verstandig is zal blijken.


20 augustus 1998

De crisis in Hilversum wordt voorlopig alleen nog maar dieper. In de Gooi en Eemlander van vandaag meldde Wethouder Jesse Flink (PvdA) dat hij onder geen beding meer terugkeert als Wethouder. Dat maakt de zaak niet eenvoudiger.

Wie betaalt de blauwe zone op de Meenthof? De winkeliers in winkelcentrum de Meenthof willen graag dat er een blauwe zone voor parkeren wordt ingesteld. Zij hopen hiermee te bereiken dat langparkeerders wegblijven en kortparkeerders (hun klanten) beter bij de winkels kunnen komen. Kosten van de aanleg fl. 15.000. Het College vindt dat de winkeliers samen dit bedrag moeten opbrengen, de winkeliers vinden dat de Gemeente de kosten moet dragen. Wordt vervolgd.


19 augustus 1998

In Hilversum is het College van B&W, vijf maanden na de verkiezingen, reeds ontploft. Wethouder Jesse Flink (PvdA) geeft Fractievoorzitter Jan Nagel van Leefbaar Hilversum de schuld. Jan Nagel vindt het maar aanstellerij van de PvdA en VVD Wethouders om op te stappen terwijl hij alleen maar een paar vragen gesteld had. Op de radio gingen beide heren elkaar bijna te lijf. Ernst Bakker, de nieuwe D66 Burgemeester van Hilversum houdt zich wijselijk buiten het slagveld. Een Bestuurskundige, op de radio gevraagd hoe dit nu verder moest, raadde aan om een bemiddelaar te zoeken. De heren kennende lijkt ons dit geen gemakkelijke opgave...


17 augustus 1998

Het zijn spannende tijden. Wethouder 't Hoen ligt onder vuur omdat hij tijdens de brand in de Meenthof, toen hij op Texel zat, heeft nagelaten om de in het dorp aanwezige Wethouder van Essen te bellen en te waarschuwen. Bovendien heeft fractievoorzitter Ferry Staal (PvdA) een brief naar de pers gestuurd waarin hij Wethouder 't Hoen verwijt misleidende informatie te hebben gegeven over het bouwplan Zuidsingel 7. In de commissie grondgebied deelde de Wethouder mede dat er geen enkele sociale woningbouw in het plan was voorzien. Nadja Jungmann en Ferry Staal reageerden als door een wesp gestoken. In het Collegepragramma staat dat er voor jongerenhuisvesting (= ook sociale woningbouw) gezorgd zal worden. De eerste de beste keer laat het College het al afweten. In de Gooi en Eemlander van zaterdag maant Burgemeester Kozijn de raadsleden tot kalmte. Op de AROS deelt hij mede dat het allemaal op een misverstand berust en dat de Raadsleden "terug in hun hok" moeten. (Echt een opmerking waarmee je de gemoederen bedaart.) Tijdens de Raad van 27 augustus is er een hoop door te nemen...


Ook op 17 augustus 1998, het verhoor van Clinton. Een Israelische zeepfabrikant adverteert met zijn wasmiddel dat biologische vlekken uit blauwe jurkjes verwijdert. Wereldgeschiedenis wordt er geschreven op dit moment!

Door omstandigheden lag het werk aan de site een tijdje stil. Maar, blijf kijken. Er komt weer leven in de brouwerij.


12 augustus 1998

Twee weken geleden was er brand in het nieuwe winkelcentrum de Meentof. De brand begon in het Kruidvat, de drogist. Er was een zodanige rookontwikkeling dat de huizen boven het Kruidvat, maar ook vrijwel alle winkels in het nieuwe deel rookschade kregen. Sommige winkels zijn een week of langer dicht geweest. Albert Heijn werd compleet uitgeruimd, de waren uit de winkel werden afgevoerd en de winkel werd van top tot teen schoongemaakt. Novalux, de winkel van de huishoudelijke artikelen (een soort Blokker) is nog steeds dicht. Vandaag stond er in de Gooi en Eemlander een groot artikel over de brandschade bij de familie Edelaar boven de Meenthof. De verzekering wil hun vrijwel nieuwe inventaris schoonmaken, zij willen nieuw. Om kort te gaan, één en al armoe voor alle betrokkenen, maar hulde voor de brandweer, de politie en het gemeentelijk personeel.

Bestuurlijk kan de brand een staartje krijgen. Burgemeester Kozijn was op vakantie in Italië. Wethouder 't Hoen zat een paar dagen op Texel en was loco-burgemeester. Wethouder van Essen was in het dorp en moest van zijn echtgenote horen dat er brand was op de Meenthof. 't Hoen was gebeld door de meldkamer, spoedde zich van Texel naar Kortenhoef, maar nam niet de moeite om van Essen te waarschuwen en hem te vragen tijdelijk de zaak aan te pakken. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken. Kennelijk was dit niet goed geregeld of was er sprake van een competentiestrijd in het College. Niet wat je noemt Collegiaal Bestuur....

 
 
 
 
verder
terug
home